Oznam pre rodičov (školská jedáleň)

pridané: 15.02.2016, kategória: Aktuality

  Prosíme rodičov o zaslenie rodinných receptov na bezmäsité, zeleninové a zemiakové pokrmy - technologický postup. Do 21.3.2016.

  Elektronicky na adresu : dohnanska@mail.t-com.sk

  Ministerstvom školstva schválené recepty budú zaradené do materiálno-spotrebných noriem od nového školského roka 2016/2017.


   

 • odhlásenie obeda je možné iba deň vopred do 14.00 hod. cez internet, resp. terminál
 • v deň výdaja z organizačných a technických dôvodov nie je možné sa odhlasovať (obed je možné vydať do obedára)
 • preplatky za stravné sa vracajú 1x ročne (júl) je potrebné nahlásiť číslo účtu kde bude preplatok zaslaný
 • prvý deň v mesiaci je potrebné si skontrolovať cez internet - objednávku, stravovací systém automaticky objednáva stravu ak má stravník zaplatený poplatok
 • v prípade straty čípovej karty je potrebné stratu nahlásiť u zástupcu riaditeľa školy (Kompana)
  nezabúdajte si karty doma - bez čípovej karty nie je možné vydať obed
 • pri platbe stravy, vždy uviesť variabilný symbol,ktorý bol určený vedúcou školskej jedálne

 

Kontakt:
Vedúca jedálne:0901742857
Kuchyňa:0901742862