2% dane

Vážení rodičia a priatelia školy, 

     v zmysle zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov sa každý môže slobodne rozhodnúť komu podaruje 2%,
3% (podiel do výšky 3% zaplatenej dane môže prijímateľovi poukázať fyzická osoba, ktorá v zdaňovacom období vykonávala dobrovoľnícku činnosť podľa zákona č. 406/2011 Z. z. počas najmenej 40 hodín a predloží o tom písomné potvrdenie, ktoré je prílohou vyhlásenia) zo svojich daní za rok 2016. Preto sa na Vás obraciame so žiadosťou o poukázanie tejto sumy na Bernolákov gymnaziálny fond n. f. . Cieľom tohto fondu je podpora našich aktivít v prospech Vašich detí.
 
Využite možnosť rozhodnúť o Vašich 2%!
 
Finančné prostriedky budú použité na:
 • skvalitnenie výchovno-vzdelávacieho procesu na škole
 • skvalitnenie vybavenia školy.
Ak sa rozhodnete darovať nám 2% zo svojich daní z príjmu, pripravili sme pre Vás stručný návod, ako na to.
 
Ako postupovať
 
  Ste zamestnanec a ročné zúčtovanie dane za Vás robí zamestnávateľ?
 1. Do 15.2.2017 požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň.
 2. Požiadajte zamestnávateľa, aby Vám vystavil Potvrdenie o zaplatení dane.
 3. Z tohto Potvrdenia si viete zistiť dátum zaplatenia dane a vypočítať 2% z Vašej zaplatenej dane - to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech prijímateľa poukázať. Táto suma však musí byť minimálne 3 €.
 4. Stiahnite si a vyplňte Vyhlásenie o poukázaní 2% z dane, v ktorom sú už vyplnené údaje o prijímateľovi.
 5. Obe tieto tlačivá (Vyhlásenie spolu s Potvrdením), doručte do 30. apríla 2017 na daňový úrad podľa Vášho bydliska.
  Podávate si daňové priznanie sami?
 1. Riadne vyplňte daňové priznanie.
 2. Vypočítajte si Vaše 2% z dane z príjmov fyzickej osoby – to je maximálna suma, ktorú nám môžete poukázať, minimálne však 3 Eura.
 3. V daňovom priznaní pre fyzické osoby sú už uvedené kolónky na poukázanie 2% z dane v prospech 1 prijímateľa (typ A VIII. Oddiel priznania, typ B XII. Oddiel priznania). Údaje, ktoré potrebujete do daňového priznania uviesť:
Obchodné meno alebo názov: Bernolákov gymnaziálny fond  n. f. 
Sídlo – obec, PSČ, ulica, číslo: Mieru 307/23, 029 01 Námestovo
Právna forma:                               118 Neinvestičný fond
Identifikačné číslo (IČO/SID): 36137855
 
     4. Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového
         priznania (zvyčajne do 31.3.2017) na daňový úrad podľa Vášho bydliska.
 
  Postup pre právnické osoby
 
 1. Riadne vyplňte daňové priznanie.
 2. Vypočítajte si Vaše 2% z dane z príjmov právnickej osoby – to je maximálna suma, ktorú nám môžete poukázať. Môžete určiť jedného alebo viacerých prijímateľov s uvedením príslušných súm (každému však najmenej 8 Eur).
 3. V daňovom priznaní pre právnické osoby sú už uvedené kolónky na poukázanie 2% z dane v prospech 3 prijímateľov (IV. časť priznania). Údaje, ktoré potrebujete do daňového priznania uviesť:
Obchodné meno alebo názov: Bernolákov gymnaziálny fond  n. f. 
Sídlo – obec, PSČ, ulica, číslo: Mieru 307/23, 029 01 Námestovo
Právna forma:                         118 Neinvestičný fond
Identifikačné číslo (IČO/SID): 36137855
 
     4. Pokiaľ ste si vybrali viac ako troch prijímateľov, vložte do daňového priznania ďalší list
         papiera ako prílohu.
     5. Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového
         priznania na Váš daňový úrad (zvyčajne podľa Vášho sídla) a v tomto termíne aj zaplaťte
         daň z príjmov.