Jazyková šk.

Možnosti platby:

 1. Cez internet banking -  je potrebné potvrdiť platbu pečiatkou v banke.
 2. Na pobočke banky - bankovým prevodom.
 3. Poštovou poukážkou na pobočke pošty.

Poplatok uhradiť na číslo účtu SK30 8180 0000 0070 0048 3139, do správy pre prijímateľa napísať meno poslucháča.


Výška poplatku za 1.polrok :

 • detské kurzy 50,73 EUR /zápisné + školné/
 • kurzy pre poslucháčov nad 15 rokov
  • 50,73 EUR /zápisné + školné/ nezaopatrení študenti
  • 103,90 EUR /zápisné + školné/ ostatní poslucháči
 • Konverzačné kurzy
  • 39,90 EUR /zápisné + školné/ nezaopatrení študenti
  • 69,90 EUR /zápisné + školné/ ostatní poslucháči
 • Príprava na maturitu 50,73 EUR /zápisné + školné/ nezaopatrení študenti

Výška poplatku za 2.polrok :

 • detské kurzy 40,83 EUR
 • kurzy pre poslucháčov nad 15 rokov
  • 40,83 EUR nezaopatrení študenti
  • 94 EUR ostatní poslucháči
 • Konverzačné kurzy
  • 30 EUR nezaopatrení študenti
  • 60 EUR ostatní poslucháči
 • Príprava na maturitu 40,83 EUR nezaopatrení študenti

Ponuka kurzov--viac..