Kontakt

Sekretariát/študijné oddelenie

043/4136309, 0901742854, 0901742853 gymnosekret@vuczilina.sk
po - pia: 7.00 : 14.30
 
Riaditeľ školy
0901742848
 
Zástupcovia riaditeľa školy
 
Mgr. František Glomba - 0901742851
PaedDr. Tibor Kitaš - 0901742850
Ing. Michal Kompan - 0901742852
PhDr. Ľubomír Jaššo - 0901742849
 
Školská jedáleň

Vedúca jedálne: 0901742857
Kuchyňa: 0901742862