Organizácia školského roka

 Organizácia školského roka 2017/2018

 Školský rok sa začína 1. septembra 2017.Školské vyučovanie sa začína 4. septembra 2017 (pondelok).

Školské vyučovanie v prvom polroku školského roka sa končí 31. januára 2018 (streda). Školské vyučovanie v druhom polroku sa začína 1. februára 2018 (štvrtok) a končí sa 29. júna 2018 (piatok).

Termíny školských prázdnin na školský rok 2017/2018

 

Prázdniny

 

Posledný deň

vyučovania pred začiatkom prázdnin

 

Termín prázdnin

 

 

Začiatok vyučovania

po prázdninách

 

jesenné

27. október 2017

(piatok)

30. október –

31. október 2017

2. november 2017

(štvrtok)

vianočné

22. december 2017

(piatok)

23. december 2017

– 5. január 2018

8. január 2018

(pondelok)

polročné

1. február 2018

(štvrtok)

2. február 2018

(piatok)

5. február 2018

(pondelok)

jarné  -   Žilinský kraj

16. február 2018

(piatok)

19. február –

23. február 2018

5. február 2018

(pondelok)

veľkonočné

28. marec 2018

(streda)

29. marec –

3. apríl 2018

4. apríl 2018

(streda)

letné

29.  jún 2018

(piatok)

2. júl –

31. august 2018

3. september 2018 (pondelok)

TERMÍNY   ÚLOH  V ŠK.ROKU  2017/2018

PRIJÍMACIE  KONANIE :

Gymnázium  - 4 , 8  roč.št.      –     14.5.2018 ( pon..)  a 17.5.2018 (štv..) 

MATURITNÉ  SKÚŠKY  / EČ , PFIČ / :

Písomná časť   13. marec 2018  (  utorok )  – SJL

                           14. marec 2018   ( streda )  -  cudzie jazyky

                           15. marec 2018   ( štvrtok )  - matematika

Ústna  časť      :  21.5.2018 – 25.5.2018

KURZY :

LV  -  V.O    ;  I..A,B,C,D, E,  :  termíny podľa počasia ( január 2018 )
PV  -  Príma , Tercia  ( 4 hod.)
KOŽaZ – III..A,B,C,D,E,F, Septima A ,   : 21.5.2018 – 25.5.2018
Účelové cvičenia  : priebežne

ZASADANIA  PEDAGOGICKEJ  RADY / plánované termíny / :

SLÁVNOSTNÁ  PEDAGOGICKÁ  RADA    : 6.4.2018 

 1. polrok                                                          

31.  8.2017 - úvodná pedagogická rada

18.  9.2017  - pracovná porada

              9.10.2017 – pracovná porada

            27.11.2017 -  hodnotiaca za 1. štvrťrok

22.12.2017 -  pracovná porada

29. 1. 2018 -  klasifikačná za 1.polrok

2. polrok

          12. 2.2018  –  pracovná porada 

5 .3.2018  -   pracovná porada

          30. 4.2018  –  hodnotiaca za 3.štvrťrok

          10. 5.2018  –  klasifikačná pre 4.ročník

          25. 6.2018  –  klasifikačná za 2.polrok  

             4.7.2018  -   záverečná vyhodnocovacia porada

RODIČOVSKÉ  ZDRUŽENIA :

Plenárne –  6.11.2017  ,   9. 4.2018,  pre 1. ročník - 2.10.2017

Triedne   - v kompetencii tr. učiteľa

KONZULTAČNÉ  HODINY  PRE  RODIČOV :  

1.pondelok  v mesiaci  -  od 13.30 – 15.00