Prihlášky na štúdium

Jazyková škola Námestovo v šk.roku 2017/2018  
ponúka jazykové vzdelávanie v nasledujúcich kurzoch:
 
Anglický jazyk
 
  • Kurzy pre deti od 10 do 14 rokov :

Základný kurz – 1., 2.,3.ročník – 3 hodiny týždenne

  • Kurzy pre dospelých (vek min 15 rokov):
Základný kurz – 1., 2.ročník – 3 hodiny týždenne
Stredný kurz –3., 4.ročník – 3 hodiny týždenne
Vyšší kurz – 5., 6.ročník – 3 hodiny týždenne
  • Konverzácia v anglickom jazyku – 2 hodiny týždenne
  • Príprava na maturitnú skúšku ( prvý polrok zameraná na prehĺbenie si gramatických štruktúr a slovnej zásoby potrebnej k písomnej časti maturitnej skúšky, druhý polrok zameraná na konverzačné okruhy potrebné k ústnej časti maturitnej skúšky  - 3 hodiny týždenne 
 
Prihlášky na štúdium sa podávajú od 1. februára 2017 do 31. mája 2017
 
  • Prihlášky na štúdium do detských kurzov ( vek dieťaťa min. 10 rokov): 
1. ročnik -  detský kurz
2. - 3. ročník -  detsky kurz
  • Prihlášky na štúdium pre dospelých ( vek min. 15 rokov): 
1. ročník - dospelí
2. - 6. ročník - dospelí
  • Prihláška na štúdium -  Konverzácia v anglickom jazyku:
Konverzácia v anglickom jazyku
  • Prihláška na štúdium -  Príprava na maturitnú skúšku
Príprava na maturitnú skúšku