Prihlášky na štúdium

Jazyková škola Námestovo v šk.roku 2018/2019  ponúka jazykové  vzdelávanie v nasledujúcich kurzoch:

Anglický jazyk

  •  Kurzy pre deti od 10 do 14 rokov :

Základný kurz – 1., 2.,3.ročník – 3 hodiny týždenne

  • Kurzy pre dospelých (vek min 15 rokov):

Základný kurz – 1., 2.ročník – 3 hodiny týždenne

Stredný kurz –3., 4.ročník – 3 hodiny týždenne

Vyšší kurz – 5., 6.ročník – 3 hodiny týždenne

  • Konverzácia v anglickom jazyku – 2 hodiny týždenne
  • Príprava na maturitnú skúšku ( prvý polrok zameraná na prehĺbenie si gramatických štruktúr a slovnej zásoby potrebnej k písomnej časti maturitnej skúšky, druhý polrok zameraná na konverzačné okruhy potrebné k ústnej časti maturitnej skúšky  - 3 hodiny týždenne 

Prihlášky na štúdium sa podávajú od 1. februára 2018 do 31. mája 2018

Prihlášky na štúdium do detských kurzov ( vek dieťaťa min. 10 rokov):

1. ročnik -  detský kurz

2. - 3. ročník -  detsky kurz

Prihlášky na štúdium pre dospelých ( vek min. 15 rokov):

1. ročník - dospelí

 2. - 6. ročník - dospelí

Prihláška na štúdium -  Konverzácia v anglickom jazyku:

Konverzácia v anglickom jazyku

Prihláška na štúdium -  Príprava na maturitnú skúšku 

Príprava na maturitnú skúšku