Verejnosť


OZNAM PRE STRAVNÍKOV

  • Strava sa platí do 25.dňa v mesiaci na ďalší mesiac.
  • Pri platbe stravy,vždy uviesť variabilný symbol,ktorý bol určený vedúcou školskej jedálne.
  • Prvý deň v mesiaci je potrebné si skontrolovať cez internet - objednávku, stravovací systém automaticky objednáva stravu ak má stravník zaplatený poplatok
  • v prípade straty čípovej karty je potrebné stratu nahlásiť u zástupcu riaditeľa školy (Kompana)
  • nezabúdajte si karty doma - bez čípovej karty nie je možné vydať obed

Rodičovské združenie:

Triedne : v kompetencii triedneho učiteľa

Plenárne :27.11.2014 , 30. 4.2015

Konzultácie pre rodičov:

1. pondelok v mesiaci od 13.30 - 15.30