Výsledky prij. skúšky 8- ročné štúdium

Celkové výsledky prijímacích škúšok pre šk. rok 2018/2019- 8-ročné štúdium

Kód prijatia:
PP-prijatí žiaci /prijímacie skúšky/
N1- neprijatí žiaci,  NZ- nezapísaní žiaci,  NN- neprijatí - nezúčastnili sa prijímacích skúšok