Výsledky vstupných testov

 

 

DETSKÉ KURZY

 

 

KURZY PRE DOSPELÝCH

 

2.ROČNÍK

 

 

2.ROČNÍK

 

Prijatí:

Neprijatí:

 

Prijatí:

Neprijatí:

D2/21 - 72%

D2/20 - 29%

 

2/19 - 74%

2/20 - 55 %

 

D2/19 - 39%

 

2/18 - 77 %

 

 

D2/18 - 58,5 %

 

2/17 - 74%

 

 

 

 

 

 

3.ROČNÍK

 

 

3.ROČNÍK

 

D3/6 - 70%

D3/4 - 63%

 

Prijatí:

Neprijatí:

 

D3/7 - 17%

 

 

3/14 - 65%

 

 

 

 

3/15 - 61 %

 

 

 

 

3/13 - 57 %

 

 

 

 

 

 

 

 

4.ROČNÍK

 

 

 

 

Prijatí:

Neprijatí:

 

 

 

4/2 - 70%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.ROČNÍK

 

 

 

 

Prijatí:

Neprijatí:

 

 

 

 

5/1 - 65%