Zamestnanci

 

Vedenie školy

 

Aprobácia

riaditeľ

Mgr. Peter Kuľha

DEJ,SJL

zástupca riaditeľa pre pedagogické veci

Mgr. František Glomba

DEJ, FIL

zástupca riaditeľa pre pedagogické veci

PaedDr. Tibor Kitaš

SJL, NAV

zástupca riaditeľa pre pedagogické veci

Ing. Michal Kompan

INF

zástupca riaditeľa - vedúci Jazykovej školy

PhDr. Ľubomír Jaššo,MBA

ANJ

 

Zoznam učiteľov

 

Mgr.

Balušíková Lenka

Školský psych.

 

Mgr.

Blahová Eva

MAT-GEO

MD

RNDr.

Boháčová Oľga

MAT-FYZ

 

Mgr.

Bojnák Štefan

DEJ-NOS

 

Mgr.

Boráková Lucia

SJL-FIL

 

Mgr.

Borovka Anton

TEV-BV

 

Mgr.

Branická Iveta

ANJ

 

PaedDr.

Bryja Marek

BIO-PSY

 

PaedDr.

Březíková Janka

MAT-BIO

 

Mgr.

Ciceková Adriana

FRJ-PED

 

Mgr.

Čiernik Ján

MAT-BIO

 

Mgr.

Danko Pavol

GEO-EKO

 

Mgr.

Dopaterová Zuzana

RJ-ANJ

NV

Mgr.

Doroš Ivan , PhD.

TV-GEO

 

Mgr.

Dorošová Soňa

ANJ-TEV

 

RNDr.

Dreveňáková Lenka

MAT-GEO

MD

Mgr.

Dzurek Boris

TEV-BIO

 

Mgr.

Fáberová Miroslava

RUJ-GEO

 

Mgr.

Ferancová Eva

SJL-ON

 

Mgr.

Floreková Ľubica

RUJ-OBN

 

Mgr.

Fojtík Vladimír

TEV

 

Mgr.

Glomba František

DEJ-NOS

 

Mgr.

Greňová  Mária

SJL-FRJ

MD

Mgr.

Habovštiaková Eva

SJL-Historia

 

Mgr.

Hajdučíková Oľga

NEJ

MD

Mgr.

Holmíková Lívia

BIO-CHE

 

Mgr.

Hrbková Žaneta

ANJ

 

Mgr.

Hvolková Natália

DEJ - NOS

 

Mgr.

Chnupová Pajunková Anna

ANJ

 

Mgr.

Jackulíková Svetlana

AJ-RJ

 

Mgr.

Janíková Lucia

BIO-CHEM

 

PhDr.

Jaššo Ľubomír

ANJ

 

Mgr.

Juriťáková Gabriela

MAT-GEO

 

Mgr.

Kanovská Dagmar

ANJ-RUJ

 

Mgr.

Kaprálik Dušan

MAT-TEV

 

PaedDr.

Kitaš Tibor

SJL-NAB

 

Mgr.

Kitašová Natália

SJL-VV

 

Ing.

Kompan Michal

INF

 

RNDr.

Kompanová Viera

MAT

 

Mgr.

Kozák Stanislav

MAT - FYZ

 

PaedDr.

Kozoň Ján  PhD.

ANJ

 

Mgr.

Kubaľová Denisa

ANJ-NEJ

 

Mgr.

Kuľha Peter

SJL-DEJ

 

Mgr.

Kuľhová Jana

SJL-DEJ

 

Mgr.

Kuľhová Katarína

SJL-DEJ

NV

Mgr.

Kvak Anton

DEJ-FRJ

 

Mgr.

Kvaková Mária

FRJ-HUV

MD

PaedDr.

Kyselová Jana

BIO-CHE

 

Mgr.

Lišková Zuzana

MAT-GEO

MD

PhDr.

Luptáková  Katarína

SJL-NEJ

 

Mgr.

Mačor Viktor

ANJ

 

Mgr.

Malík Adrián

MAT-TV

 

PaedDr.

Martvoňová Marcela, PhD.

SJL-NAB

 

Mgr.

Maruniaková  Natália

SJL-DEJ

MD

RNDr.

Melišík Marián

BIO-CH

 

RNDr.

Michaľáková Gabriela

MAT-BIO

 

PaedDr.

Mokošák Slavomír

Mat,Tv,Inf

 

M.A.

Mokošáková Lenka

NEJ

 

Mgr.

Namislovská Katarína

NEJ-HV

MD

PaedDr.

Paneková Mária

RUJ-GEO

 

Mgr.

Plutinská Jana

ANJ

 

Mgr.

Rentková Iveta

ANJ-MAT

 

Mgr.

Rusinko Miroslav

TEV-BV

 

Mgr.

Sanigová Miroslava

DEJ - NOS

 

Mgr.

Sklarčíková Anna

NEJ-história

 

Mgr.

Skočíková Martina

DEJ_NOS

MD

Mgr.

Smolárová Danica

MAT-FYZ

 

Mgr.

Stopiaková Mária

FYZ-CHE

 

PaedDr.

Ščigulinská Alena

NEJ-DEJ

 

PaedDr.

Špitáľová Martina

ANJ-MAT

 

RNDr.

Štipta Lukáš

CHE-Ekológia

 

Mgr.

Švába Rastislav

MAT-INF

 

Mgr.

Šverhová Andrea

SJL-EST

 

Mgr.

Tomaštíková Ľubomíra

SJL-ANJ

 

RNDr.

Tomovčíková Radoslava

BIO-CHE

 

Mgr.

Trnčáková Iveta

ANJ

MD

Mgr.

Uhliariková Marta

NAB

 

Mgr.

Vajdečková Zuzana

Mat.- CH

 

Mgr.

Veselá Ľubomíra

MAT-BIO

 

Mgr.

Veselovská Júlia

BIO-CHE

 

Ing.

Vojtas Jozef

INF

 

Mgr.

Wiliams Marcela

NEJ

 

Mgr.

Zanovitová Daniela

MAT,FYZ,GEO

 

Mgr.

Babača Ladislav

NAB

 

Jazyková škola

Mgr.

Červeňová Eva

ANJ-NAB

MD

Mgr.

Hrubjáková Zuzana

ANJ-SJL

MD

Mgr.

Malík Dušan

ANJ

 

Mgr.

Olexíková Kristýna

ANJ

MD

Mgr.

Puschenreiterová Jana

ANJ

 

Mgr.

Sameliaková Lucia

ANJ

 

PaedDr.

Bolibruchová Marcela PhD.

ANJ

 

Mgr.

Klinovská Alžbeta

ANJ

 

 Zamestnanci školskej jedálne

 

Brišáková Zdenka

kuchárka

 

 

Dohňanská Eva

vedúca kuch.

 

 

Gracíková Janka

hl.kuchárka

 

 

Iskierková Zlata

pom.kuchárka

 

 

Kudjaková Mária

pom.kuchárka

 

 

Laštíková Mária

pom.kuchárka

 

 Nepedagogickí zamestnanci

 

Cagala Ľuboš

školník

 

 

Cagalová Anna

upratovačka

 

 

Cisáriková Jana

knihovník

 

Bc.

Gállová Mária

THP

 

 

Iglarčíková Štefánia

upratovačka

 

 

Kitašová Viera

upratovačka

 

 

Konšťáková Johana

upratovačka

 

Mgr.

Madleňáková Zuzana

THP

MD

 

Malíková Ľudmila

upratovačka

 

 

Mlinarčíková Helena

upratovačka

 

 

Parišková Marcela

upratovačka

 

 

Ptačinová Darina

THP

 

Mgr.

Rončáková Silvia

THP

MD

Mgr.

Hnojčíková Miroslava

THP

 

 

Verníčková Monika

upratovačka

 

Mgr.

Volčeková Katarína

THP