Žiaci

Žiadame stravníkov (ich zák. zástupcov) aby zmenu účtu nahlásili vedúcej jedálne. Inak nemôže preplatky stravného poslať na správne účty stravníkov.

  • strava sa platí mesiac dopredu
  • odhlásenie obeda je možné iba deň vopred do 14.00 hod. cez internet, resp. terminál
  • v deň výdaja z organizačných a technických dôvodov nie je možné sa odhlasovať (obed je možné vydať do obedára)
  • preplatky za stravné sa vracajú 1x ročne (júl) je potrebné nahlásiť číslo účtu kde bude preplatok zaslaný
  • prvý deň v mesiaci je potrebné si skontrolovať cez internet - objednávku, stravovací systém automaticky objednáva stravu ak má stravník zaplatený poplatok
  • v prípade straty čípovej karty je potrebné stratu nahlásiť u zástupcu riaditeľa školy (Kompana)
  • nezabúdajte si karty doma - bez čípovej karty nie je možné vydať obed
  • pri platbe stravy, vždy uviesť variabilný symbol,ktorý bol určený vedúcou školskej jedálne

 

 

 

Časopis KANÁL

pridané: 28.05.2014

Viac »