Cookies management by TermsFeed Cookie Consent
bernolak antoň
  • Ahoj. Aktuálne informácie k prijímaciemu konaniu pre školský rok 2022/2023 viac info
bubble
bernolak antoň
pridané: 12.04.2022
novinka

Beseda so spisovateľom

V pondelok 11.4. sme na škole privítali spisovateľa a prekladateľa Michala Hvoreckého, ktorý predstavil našim žiakom svoju tvorbu.

Ďakujeme:)