Cookies management by TermsFeed Cookie Consent
bernolak antoň
  • Ahoj. Chcel som ti len povedať : Ak ma nepoznáš, máš sa po chlebe.
  • V roku 1787 som sa rozhodol ako prvý uzákoniť spisovnú slovenčinu - bernolákovčinu:)
  • Tento rok som oslávil 260. narodeniny:)
  • Narodil som sa 3. októbra 1762 v Slanici na Orave a zomrel som 15. januára 1813 v Nových Zámkoch.
bubble
bernolak antoň
pridané: 04.10.2022
novinka

Cena Absynt

Naladení na čítanie a prekonávanie výzvy s knihami v rukách

Tvorivosť je jedna najvzácnejších vlastností študenta. Jej rozvoju sme sa venovali v ďalšom ročníku školy reportáže s Vydavateľstvom Absynt, v ktorom sme preverovali schopnosť kriticky myslieť, písať odbornú recenziu, tvoriť vlastnú reportáž a precvičovať sa v rečníctve.

Takmer dvestopäťdesiat študentov z gymnázií žilinskej župy sa opäť spojilo v unikátnom projekte pod názvom Cena Absynt. Záverečný ceremoniál sa konal počas Žilinského literárneho festivalu v piatok 23. 9. 2022. Poprednými odborníkmi a slovenskými žurnalistami bolo ocenených aj sedem „našich študentov“ a to Jozefína Naništová, Emma Kutláková, Silvia Žitňáková, Margaréta Pindiaková, Marussia Jackulíková, Juliana Fejová a Samuel Polák.

Srdečná gratulácia za výbornú reprezentáciu!!!