Cookies management by TermsFeed Cookie Consent
bernolak antoň
  • Ahoj. Aktuálne informácie k prijímaciemu konaniu pre školský rok 2022/2023 viac info
bubble
bernolak antoň
pridané: 30.03.2022
novinka

HUMANITÁRNA POMOC POKRAČUJE...

Naše zapojenie sa do humanitárnej pomoci pre Ukrajinu, ktorú organizuje OZ VIAC v spolupráci s komunitným centrom Námestovo POKRAČUJE do odvolania:)

Svoj dar môžete priniesť do študovne (školské zberné miesto) každý deň po Veľkej noci.

Zbierame: trvanlivé potraviny, detské potraviny, tekutiny, hygienické potreby a čistiace prostriedky. Všetko potom spolu za školu odovzdáme na zberné miesto v Námestove.

Prvú časť sme odovzdali v utorok 29.3.2022. Ďakujeme:)

Druhú časť sme odovzdali v utorok 12.4.2022. Ďakujeme:)

Svoje dary môžete odniesť aj priamo na zberné miesto podľa informácií na fotografii nižšie.

Ďakujeme:)