bernolak antoň
  • Ahoj. Chcel som ti len povedať : Ak ma nepoznáš, máš sa po chlebe.
  • Narodil som sa 3. októbra 1762 v Slanici na Orave a zomrel som 15. januára 1813 v Nových Zámkoch.
  • Prajem Vám PF 2022 ❤
  • V roku 1787 som sa rozhodol ako prvý uzákoniť spisovnú slovenčinu - bernolákovčinu:)
bubble
bernolak antoň
pridané: 07.01.2022
oznam

Návrat žiakov do škôl

Od 10.01.2022 prechádzame na prezenčnú výučbu vo všetkých ročníkoch. Vyučovanie bude prebiehať podľa platného rozvrhu hodín pre prezenčnú výučbu (už zverejnený).

Žiak, resp. jeho zákonný zástupca je povinní prostredníctvom EdP podať vyhlásenie o bezpríznakovosti.

Je žiaduce, ak sa žiak pred nástupom do školy pretestuje samotestom, ktorý žiaci dostali v decembri. Nové dávky testov, pre žiakov, ktorí prejavili záujem, budú distribuované v priebehu pondelka a utorka.

V škole naďalej platia všetky epidemiologické pravidlá: R-O-R a riadime sa školským semaforom.

Každý žiak a zamestnanec v interiéri školy je povinný mať prekryté horné dýchacie cesty, rúška sú povinné pre všetky osoby v budove!

Školská jedáleň od 10.01.2022 funguje normálne.