Jazyková škola

Schválená výška zápisného a školného pre šk. rok 2019/2020

Možnosti platby:

  1. Cez internet banking 
  2. Na pobočke banky - bankovým prevodom.
  3. Poštovou poukážkou na pobočke pošty.

Poplatok uhradiť na číslo účtu SK30 8180 0000 0070 0048 3139, do správy pre prijímateľa napísať meno poslucháča.