Organizácia škol. roka

Organizácia školského roka 2018/2019

Školský rok sa začína 1. septembra 2018. Školské vyučovanie sa začína 3. septembra 2018 (pondelok).

Školské vyučovanie v prvom polroku školského roka sa končí 31. januára 2019 (štvrtok). 

Školské vyučovanie v druhom polroku sa začína 4. februára 2019 (piatok) a končí sa 28. júna 2019 (piatok).

Termíny školských prázdnin na školský rok 2018/2019

 

 

Prázdniny

 

Posledný deň

vyučovania pred začiatkom prázdnin

 

Termín prázdnin

 

 

Začiatok vyučovania

po prázdninách

 

jesenné

30. október 2018

(utorok)

31. október –

2. november 2018

5. november 2018

(pondelok)

vianočné

 

21. december 2018
(piatok)

 

23. december 2018
– 7. január 2019

 

8. január 2019
(utorok)

polročné

 

31. január 2019
(štvrtok)

 

1. február 2019
(piatok)

 

4. február 2019
(pondelok)

jarné  -   Žilinský kraj

 

1. marec 2019
(piatok)

 

4. marec -
8. marec 2019

 

11. marec 2019
(pondelok)

veľkonočné

 

17. apríl 2019
(streda)

 

18. apríl –
23. apríl 2019

 

24. apríl 2019
(streda)

letné

 

28. jún 2019
(piatok)

 

1. júl –
31. august 2019

2. september 2019
(pondelok)

PRIJÍMACIE KONANIE :
Gymnázium - 4 , 8 roč.št. – 13.5.2019 ( PO..) a 16.5.2019 (ŠT.)

MATURITNÉ SKÚŠKY / EČ , PFIČ / :
Písomná časť : 12. marec 2019 ( utorok ) – SJL
13. marec 2019 ( streda ) - cudzie jazyky
14. marec 2019 ( štvrtok ) - matematika

Ústna časť : 20.5.2019 – 24.5.2019

KURZY :
LV - V.O ; I..A,B,C,D, E, : termíny podľa počasia ( január 2019 )
PV - Príma , Tercia ( 4 hod.)

KOŽaZ – III..A,B,C,D,E,F, Septima A , : 20.5.2019 – 24.5.2019
Účelové cvičenia : priebežne

ZASADANIA PEDAGOGICKEJ RADY / plánované termíny / :

SLÁVNOSTNÁ PEDAGOGICKÁ RADA : 29.3.2019


1. polrok
31. 8.2018 - úvodná pedagogická rada
17. 9.2018 - pracovná porada
15.10.2018 – pracovná porada
26.11.2018 - hodnotiaca za 1. Štvrťrok / PO
21.12.2018 - pracovná porada
28. 1.2019 - klasifikačná za 1.polrok / PO

2. polrok
18. 2.2019 – pracovná porada
25 .2.2019 - pracovná porada/ PFIČ/
29. 4.2019 – hodnotiaca za 3.štvrťrok
9. 5.2019 – klasifikačná pre 4.ročník
24. 6.2019 – klasifikačná za 2.polrok
4.7.2019 - záverečná vyhodnocovacia porada

RODIČOVSKÉ ZDRUŽENIA :
Plenárne – 12.11.2018 / PO , 15. 4.2019 / PO
- 1.10.2018 – pre 1. Ročník + príma
Triedne - v kompetencii tr. učiteľa

KONZULTAČNÉ HODINY PRE RODIČOV :
1.pondelok v mesiaci - od 13.30 – 15.00