Organizácia školského roka

Termíny školských prázdnin na školský rok 2018/2019

 

 

Prázdniny

 

Posledný deň

vyučovania pred začiatkom prázdnin

 

Termín prázdnin

 

 

Začiatok vyučovania

po prázdninách

 

jesenné

30. október 2018

(utorok)

31. október –

2. november 2018

5. november 2018

(pondelok)

vianočné

 

21. december 2018
(piatok)

 

 

23. december 2018
– 7. január 2019

 

 

8. január 2019
(utorok)

 

polročné

31. január 2019(štvrtok)

 

1. február 2019
(piatok)

 

 

4. február 2019
(pondelok)

 

jarné  -   Žilinský kraj

 

1. marec 2019
(piatok)

 

 

4. marec -
8. marec 2019

 

 

11. marec 2019
(pondelok)

 

veľkonočné

 

17. apríl 2019
(streda)

 

 

18. apríl –
23. apríl 2019

 

 

24. apríl 2019
(streda)

 

letné

 

28. jún 2019
(piatok)

 

 

1. júl –
31. august 2019

 

2. september 2019
(pondelok)

 

 

Termíny testov:

 

 

 

Priebežný 1.test

5. - 9. november 2018

Priebežný 2.test

21. - 25. január 2019

Priebežný 3.test

8. - 11. apríl 2019

 

 

Ústna záverečná skúška

3. - 7. jún 2019

Výstupné záverečné testy

10. jún, 14:30 - detské kurzy

11.jún, 15:30 - kurzy pre dospelých

Vstupné príjímacie testy

18. jún 2019 - 15:30

Odovzdávanie osvedčení

24. - 28. jún 2019

   

Iné termíny:

 

 

 

Podanie prihlášky na štúdium:

1 február - 31. máj 2019