Platby

Možnosti platby:

- cez internet banking
- na pobočke banky - bankovým prevodom.
- poštovou poukážkou na pobočke pošty.
Poplatok uhradiť na číslo účtu SK30 8180 0000 0070 0048 3139, do správy pre prijímateľa napísať meno poslucháča.


Výška poplatku za 1.polrok :

Detské kurzy:  50,73 EUR /zápisné + školné/

Kurzy pre poslucháčov nad 15 rokov:

50,73 EUR /zápisné + školné/ nezaopatrení študenti
103,90 EUR /zápisné + školné/ ostatní poslucháči

Konverzačné kurzy
39,90 EUR /zápisné + školné/ nezaopatrení študenti
69,90 EUR /zápisné + školné/ ostatní poslucháči

Príprava na maturitu:  50,73 EUR /zápisné + školné/ nezaopatrení študenti

Výška poplatku za 2.polrok :

Detské kurzy:  40,83 EUR
Kurzy pre poslucháčov nad 15 rokov:
40,83 EUR nezaopatrení študenti
94 EUR ostatní poslucháči

Konverzačné kurzy:
30 EUR nezaopatrení študenti
60 EUR ostatní poslucháči

Príprava na maturitu: 40,83 EUR nezaopatrení študenti