Rozvrh hodín

 

Vyučovanie na jazykovej škole začína podľa rozvrhu v UTOROK dňa 4. septembra 2018. Skupiny detských kurzov, ktoré majú vyučovanie v pondelok a v stredu, začínajú v stredu 5. septembra 2018

 PONDELOK UTOROK STREDA ŠTVRTOK
13:50 - 15:20 kvinta D 2/1


13:50 - 15:20
13:50 - 14:35 kvinta

D 2/1
13:50 - 14:35
14:40 - 17:00 kvinta

ANJ 2/2
15:30 - 17:50 kvinta ANJ 3/2


17:05 - 18:35
17:05 - 19:30
13:50 - 15:20 septima D 1/1


13:50 - 15:20 RUJ1
D2/2

13:50 - 14:35 septima

D 1/1
13:50 - 14:35 RUJ1


D2/2
14:40 - 17:00 septima

ANJ2/3 ANJ 3/1
15:30 - 17:50 septima ANJ 1/1


15:30 - 17:50 septima
ANJ 2/1

17:05 - 18:35 septima

Konverzácia
17:05 - 19:30 septima


ANJ 4/1
13:50 - 15:20 GEO D 3/1


13:50 - 15:20 GEO
D2/3

13:50 - 14:35 GEO

D3/1
13:50 - 14:35 GEO


D2/3
14:40 - 17:00 3.D

PMAT ANJ 4/2
15:30 - 17:50 3.D ANJ 5/1


15:30 - 17:50 3.D
ANJ 6/1

17:05 - 18:35 3.D

Konverzácia
17:05 - 19:30 ŠTU


ANJ 3/3
13:50 - 15:20 RUJ2
D3/2

13:50 - 15:20
13:50 - 14:35 RUJ2


D3/2
13:50 - 14:35 ANJ4 D 1/2


14:40 - 16:10 ANJ4 D 1/3


13:50 - 14:35 ANJ4

D 1/3
14:40 - 16:10 ANJ4

D 1/2