Školský vzdelávací program

Inovovaný školský vzdelávací program

Všeobecná časť - charakteristika školy

Prílohy k všeobecnej časti

Príloha 1. ročník, kvinta
Príloha 2.ročník ,sexta
Príloha 3.ročník, septima
Príloha 4. ročník, oktáva
Príloha príma
Príloha sekunda
Príloha tercia
Príloha kvarta
Príloha prierezové témy

DODATOK (školský rok 2018/2019)

DODATOK (školský rok 2018/2019 - 5-ročné bilingválne štúdium)

DODATOK (platný od šk. roku 2017/2018)


Všeobecná časť - charakteristika školy

Prílohy k všeobecnej časti

Prílohy:

Príloha 1. ročník, kvinta

Príloha 2.ročník ,sexta

Príloha 3.ročník, septima

Príloha 4. ročník, oktáva

Príloha príma

Príloha sekunda

Príloha tercia

Príloha kvarta

Príloha prierezové témy

               


Doddatok plánu (2014/2015)

Príloha 1. ročník, kvinta        Dodatok - učebné plány


Doddatok plánu (2015/2016)

Príloha 1. ročník kvinta

Príloha   príma

 Príloha 2. ročník  Francúzsky jazyk 

Príloha 2. ročník, sexta - Nemecký jazyk

Príloha 2. ročník, sexta - Ruský jyzyk

Príloha 2. ročník, sexta - Fyzika

Príloha 2. ročník, sexta - Chémia

  Príloha 2. ročník, sexta - Umenia a kultúra

Príloha sekunda - Matematika

Príloha Seminár z chémie - 3.ročník, septima

Príloha kvinta -Francúzsky kazyk

Príloha sexta -Francúzsky kazyk

Príloha 2. ročník, sexta - Umenia a kultúra

Príloha 2. ročník, sexta -Geografia

Učebné plány

 Prierezové témy