Výsledky vstupných testov

Výsledky zaraďovacieho testu 18.6.2019