Cookies management by TermsFeed Cookie Consent
bernolak antoň
bubble
bernolak antoň

2.ročník

ANJ D 2/1 (2. ročník)

podelok   13:50 - 15:20        streda      13:50 - 14:35

učebňa :  Učebňa prírodovedných predmetov

Bombjak Peter
Bombjak Tobias
Boškajová Beata
Brandys Ján
Floriančič Peter
Gerek Samuel
Holubčíková Kristína
Hvoľková Laura
Jurášková Vanessa
Kocúnová Lenka
Kocúrová Zuzana
Kondelová Sofia
Kubíková Natália
Majerčík Filip
Portala Matúš

ANJ D 2/2 (2. ročník) 

utorok      13:50 - 15:20             štvrtok     13:50 - 14:35

učebňa :   septima

Ferancová Laura
Grižáková Sofia
Grižáková Vanessa
Kozoň Maxim
Lašťák Zoran
Lepáček Jakub
Michalčíková Michaela
Pilarčíková Sára
Pisarčíková Petra
Pjentková Aneta
Rentková Soňa
Revaj Juraj
Rusnáková Anna
Turbeková Kristína
Vnenčáková Sára
Žuffa Juraj