bernolak antoň
  • Ahoj. Chcel som ti len povedať : Ak ma nepoznáš, máš sa po chlebe.
  • Narodil som sa 3. októbra 1762 v Slanici na Orave a zomrel som 15. januára 1813 v Nových Zámkoch.
  • V roku 1787 som sa rozhodol ako prvý uzákoniť spisovnú slovenčinu - bernolákovčinu:)
  • Prajem Vám PF 2022 ❤
bubble
bernolak antoň

Poradenstvo a prevencia

Mgr. Eva Ferancová - výchovný poradca

RNDr. Radoslava Tomovčíková - kariérový poradca, koordinátor prevencie kriminality a sociálno-patologických javov

Mgr. Juraj Janček - školský psychológ