Cookies management by TermsFeed Cookie Consent
bernolak antoň
bubble
bernolak antoň

Ponuka kurzov / prihlášky na štúdium

Jazyková škola Námestovo v šk.roku 2024/2025  ponúka jazykové  vzdelávanie v nasledujúcich kurzoch:

Anglický jazyk 

 • Zábavná angličtina (príprava na štúdium na jazykovej škole pre žiakov 2. - 4. ročníka ZŠ) - 2 hodiny týždenne
 • Kurzy pre deti od 10 do 14 rokov:
  Základný kurz – 1., 2.,3.ročník – 3 hodiny týždenne
 • Kurzy pre dospelých (vek min. 15 rokov): 
   - Základný kurz – 1., 2.ročník – 3 hodiny týždenne
   - Stredný kurz –3., 4.ročník – 3 hodiny týždenne
   - Vyšší kurz – 5., 6.ročník – 3 hodiny týždenne
 • Konverzácia v anglickom jazyku (od 15 rokov) – 2 hodiny týždenne, kurz je zameraný na rozvoj slovnej zásoby, komunikačných zručností, zahŕňajúc rôzne funkcie jazyka, témy a situácie. Predpokladá sa vstupná úroveň aspoň mierne pokročilý.
 • Príprava na maturitnú skúšku - 3 hodiny týždenne, prvý polrok je zameraný na prehĺbenie si gramatických štruktúr, slovnej zásoby a zručnosti písania, potrebných k písomnej časti maturitnej skúšky, druhý polrok je zameraný na pokračovanie rozvíjania zručnosti písania a na rozvíjanie komunikačných zručností potrebných k ústnej časti maturitnej skúšky.
 • Kurz obchodnej angličtiny - 2 hodiny týždenne, kurz obchodnej angličtiny je zameraný na rozvoj slovnej zásoby, komunikačných zručností, zahŕňa prácu s obchodnou korešpodenciou, vedenie telefonickej komunikácie, prezentácii, obchodných jednaní, porád, pokrývajúc témy ako marketing, financie a bankovníctvo, ľudské zdroje, obchodné právo, služby zákazníkom a podobne. V prípade konkrétnych požiadaviek je možné kurz operatívne doplniť o požadované témy. Predpokladá sa vstupná úroveň aspoň mierne pokročilý.

Nemecký jazyk

 • Konverzácia v nemeckom jazyku (od 15 rokov) -2 hodiny týždenne, kurz je zameraný na rozvoj slovnej zásoby, komunikačných zručností, zahŕňajúc rôzne funkcie jazyka, témy a situácie. Predpokladá sa vstupná úroveň aspoň mierne pokročilý.

Prihláška na štúdium - Zábavná angličtina:

Zábavná angličtina

Prihlášky do kurzu pre dospelých (od 15 rokov):

1.ročník - dospelí

2. - 6.ročník - dospelí

Prihlášky na štúdium do detských kurzov ( vek dieťaťa min. 10 rokov):

1.ročník - deti

2. - 3.ročník deti

Prihláška na štúdium -  Konverzácia v anglickom jazyku (od 15 rokov):

Konverzácia v anglickom jazyku

Prihláška na štúdium -  Príprava na maturitnú skúšku:

Príprava na maturitu

Prihláška na štúdium - Kurz obchodnej angličtiny:

Kurz obchodnej angličtiny

Prihláška na štúdium - Konverzácia v nemeckom jazyku (od 15 rokov):

Konverzácia v nemeckom jazyku