Cookies management by TermsFeed Cookie Consent
bernolak antoň
  • Ahoj. Narodil som sa 3. októbra 1762 v Slanici na Orave a zomrel som 15. januára 1813 v Nových Zámkoch.
  • Chcel som ti len povedať : Ak ma nepoznáš, máš sa po chlebe.
  • V roku 1787 som sa rozhodol ako prvý uzákoniť spisovnú slovenčinu - bernolákovčinu:)
  • Tento rok som oslávil 260. narodeniny:)
bubble
bernolak antoň

Ponukové listy RP a VP

Ponukové listy pre rozširujúce a voliteľné predmety pre školský rok 2023/2024


ROZŠIRUJÚCE PREDMETY PRE BUDÚCICH TRETIAKOV:


VOLITEĽNÉ PREDMETY PRE BUDÚCICH TRETIAKOV:


ROZŠIRUJÚCE PREDMETY PRE BUDÚCICH ŠTVRTÁKOV:


VOLITEĽNÉ PREDMETY PRE BUDÚCICH ŠTVRTÁKOV: