Cookies management by TermsFeed Cookie Consent
bernolak antoň
bubble
bernolak antoň

Prijímacia skúška

NAJNOVŠIE INFORMÁCIE

Oznamujeme Vám, že dňa 23.4.2024 sme prostredníctvom edupage informovali zákonných zástupcov tých žiakov, ktorí úspešne absolvovali testovanie T9 (v obidvoch testovaných predmetoch dosiahli 90 a viac %), že sú na štúdium na našej škole prijatí bez vykonania prijímacej skúšky.

Dňa 24.4.2024 boli všetkým uchádzačom o štúdiu na našej škole zaslané pozvánky na prijímaciu skúšku prostredníctvom edupage konta.

pozvánka - štvorročné štúdium - 1.termín (2.mája 2024)

pozvánka - štvorročné štúdium - 2.termín (6.mája 2024)

pozvánka - osemročné štúdium - 1.termín (2.mája 2024)

pozvánka - osemročné štúdium - 2.termín (6.mája 2024)

časový harmonogram skúšky

mapka - registrácia uchádzačov v deň skúšky


INFORMÁCIE O PRIJÍMACEJ SKÚŠKE

4-ročné štúdium

informácie pre uchádzačov o prijímacej skúške na štvorročné štúdium - forma testov, rady, pokyny

8-ročné štúdium

informácie pre uchádzačov o prijímacej skúške na osemročné štúdium - forma testov, rady, pokyny