Cookies management by TermsFeed Cookie Consent
bernolak antoň
bubble
bernolak antoň

3.ročník

ANJ D 3/1 (3. ročník) 

pondelok  15:25 - 16:10    streda        14:40 - 16:10 

učebňa :   Učebňa prírodovedných predmetov

Boleková Zuzana
Červeňová Kiara
Dendisová Karin
Ďubeková Karolína
Farkaš Daniel
Ferenčíková Edita
Frielich Jakub
Holmíková Paula
Kekeľáková Anabela
Klinovská Lívia
Kocúr Adrián
Kvaková Monika
Miklušíčáková Jolana
Olbertová Ivana
Portalová Lívia
Prikrylová Paulína

ANJ D 3/2 (3. ročník)

utorok     15:25 - 16:10    štvrtok    14:40 - 16:10  

učebňa :   septima

Majzel Ján
Mikula Adam
Mrekajová Nela
Murínová Veronika
Naništa Milan
Oleš Adam
Paholek Martin
Prielomek Filip
Špitáľová Hana
Šutá Klára
Trnková Kristína
Žáková Nela