Cookies management by TermsFeed Cookie Consent
bernolak antoň
  • Ahoj. Aktuálne informácie k prijímaciemu konaniu pre školský rok 2022/2023 viac info
bubble
bernolak antoň

Kritériá - štvorročné štúdium

Kritériá prijímacieho konania na štúdium pre školský rok 2022/2023


Kritériá prijímacieho konania na štúdium pre školský rok 2023/2024