Cookies management by TermsFeed Cookie Consent
bernolak antoň
bubble
bernolak antoň

Grantový program - PODAJ MI RUKU 2022

Názov projektu - "Väčšie miesto pre všetkých"

Mimoriadna situácia súvisiaca s pandémiou COVID-19 a neustále zmeny vo forme vzdelávania študentov, majú objektívny dopad na vzťahy, komunikáciu, ale aj celkovú dynamiku a sociálnu klímu študentov v našich triedach. Psychické zdravie žiakov je v týchto časoch ohrozované viac ako kedykoľvek predtým. Tento projekt sme preto zamerali na zmiernenie dopadov na duševné zdravie žiakov našej školy. Úlohou projektu je oživenie prostredia školy a vytvorenie komunitného miesta pre študentov. Umiestnenie tohto miesta je v už existujúcom ekokútiku. Priestor má v žiakoch vzbudiť záujem o ekológiu a zároveň bude ponúkať príjemné prostredie na načerpanie nových síl a relaxáciu počas prestávok. Poslúži tiež pre žiakov so špeciálnymi výchovno  vzdelávacími potrebami (napr. na uvoľňovanie napätia a stabilizáciu rôznych prejavov správania sa - napr. pri žiakoch s diagnostikovanou poruchou autistického spektra) a v mimoriadnych krízových situáciách. Súčasťou projektu je reorganizácia sedenia, ktoré má byť situované okolo okrúhlych stolov. Okrúhle stoly sme vybrali práve z dôvodu, že symbolizujú rovnosť, ktorá musí v školskom prostredí fungovať. Chceme tým zamedziť tomu, aby sa žiaci cítili byť vylúčenými z kolektívu. Farby vybavenia (taburetov, stolíkov, stien, kobercov) majú upokojovať. Materiály vybavenia sú prevažne tvorené prírodných materiálov. Súčasťou prerábania tohto priestoru je naplánovaná aj inštalácia audio zariadení, ktoré majú slúžiť na prehrávanie relaxačných a upokojujúcich zvukov, aby tu žiaci mali pocit bezpečia a pokoj. Renovovaný priestor ekokútika má byť neustále otvorený pre všetkých študentov, ktorí tu môžu tráviť svoj voľný čas. K dispozícii tu budú taktiež stolné hry, ktoré môžu študenti využiť a tak rozvíjať svoju súťaživosť, schopnosť pracovať v tíme a komunikačné zručnosti. Okrem iného má tento priestor potenciál využitia do budúcna ako miesto pre organizovanie menších besied či pre literárne a umelecké krúžky.

pred realizáciou

po realizácii