Cookies management by TermsFeed Cookie Consent
bernolak antoň
  • Ahoj. Narodil som sa 3. októbra 1762 v Slanici na Orave a zomrel som 15. januára 1813 v Nových Zámkoch.
  • V roku 1787 som sa rozhodol ako prvý uzákoniť spisovnú slovenčinu - bernolákovčinu:)
  • Chcel som ti len povedať : Ak ma nepoznáš, máš sa po chlebe.
  • Tento rok som oslávil 260. narodeniny:)
bubble
bernolak antoň

Informácie pre uchádzačov

V školskom roku 2023/2024 otvárame:

pre štvrročnú formu štúdia - 5 tried (spolu 137 žiakov)

pre osemročnú formu štúdia - 1 triedu (spolu 30 žiakov) - počet nie je definitívne schválený MŠSR

Termíny prijímacích skúšok:

1.termín pre obidve formy štúdia - 04.05.2023

2.termín pre obidve formy štúdia - 09.05.2023

INFORMÁCIE O PRIJÍMACEJ SKÚŠKE

4-ročné štúdium

informácie pre uchádzačov o prijímacej skúške na štvorročné štúdium - forma testov, rady, pokyny

8-ročné štúdium

informácie pre uchádzačov o prijímacej skúške na osemročné štúdium - forma testov, rady, pokyny