Cookies management by TermsFeed Cookie Consent
bernolak antoň
  • Ahoj. Aktuálne informácie k prijímaciemu konaniu pre školský rok 2022/2023 viac info
bubble
bernolak antoň

Informácie pre uchádzačov

V školskom roku 2022/2023 otvárame:

pre štvrročnú formu štúdia - 5 tried (spolu 140 žiakov)

pre osemročnú formu štúdia - 1 triedu (spolu 26 žiakov)

Termíny prijímacích skúšok:

1.termín pre obidve formy štúdia - 02.05.2022

2.termín pre obidve formy štúdia - 09.05.2022

INFORMÁCIE O PRIJÍMACEJ SKÚŠKE

4-ročné štúdium

informácie pre uchádzačov o prijímacej skúške na štvorročné štúdium - forma testov, rady, pokyny

8-ročné štúdium

informácie pre uchádzačov o prijímacej skúške na osemročné štúdium - forma testov, rady, pokyny