bernolak antoň
  • Ahoj. Chcel som ti len povedať : Ak ma nepoznáš, máš sa po chlebe.
  • V roku 1787 som sa rozhodol ako prvý uzákoniť spisovnú slovenčinu - bernolákovčinu:)
  • Prajem Vám PF 2022 ❤
  • Narodil som sa 3. októbra 1762 v Slanici na Orave a zomrel som 15. januára 1813 v Nových Zámkoch.
bubble
bernolak antoň

Informácie pre uchádzačov

V školskom roku 2022/2023 otvárame:

pre štvrročnú formu štúdia - 5 tried (spolu 140 žiakov)

pre osemročnú formu štúdia - 1 triedu (spolu 26 žiakov)

Termíny prijímacích skúšok:

1.termín pre obidve formy štúdia - 02.05.2022

2.termín pre obidve formy štúdia - 09.05.2022