Cookies management by TermsFeed Cookie Consent
bernolak antoň
bubble
bernolak antoň

Základná informácie pre uchádzačov

V školskom roku 2024/2025 otvárame:

pre štvrročnú formu štúdia - 5 tried (spolu 146 žiakov)

pre osemročnú formu štúdia - 1 triedu (spolu 28 žiakov)

Termíny prijímacích skúšok:

1.termín pre obidve formy štúdia - 02.05.2024

2.termín pre obidve formy štúdia - 06.05.2024