Cookies management by TermsFeed Cookie Consent
bernolak antoň
  • Ahoj. Aktuálne informácie k prijímaciemu konaniu pre školský rok 2022/2023 viac info
bubble
bernolak antoň

Organizácia školského roka

Organizácia školského roka 2021/2022

Školský rok sa začína 1. septembra 2021. Školské vyučovanie sa začína 2. septembra 2021 (štvrtok).

Školské vyučovanie v prvom polroku školského roka sa končí 31. januára 2022. 

Školské vyučovanie v druhom polroku sa začína 1. februára 2022 a končí sa 30. júna 2022.

Termíny úloh v školskom roku 2021/2022

DOKUMENTY A USMERNENIA PRE ŠKOLSKÝ ROK 2021/2022:

protiepidemiologické opatrenia

úprava času vyučovacej hodiny

usmernenie k hybridnému vyučovaniu

usmernenie k voľnočasovým aktivitám

zásady dištančného vzdelávania