Cookies management by TermsFeed Cookie Consent
bernolak antoň
  • Ahoj. Narodil som sa 3. októbra 1762 v Slanici na Orave a zomrel som 15. januára 1813 v Nových Zámkoch.
  • Chcel som ti len povedať : Ak ma nepoznáš, máš sa po chlebe.
  • Tento rok oslávim 260. narodeniny:)
  • V roku 1787 som sa rozhodol ako prvý uzákoniť spisovnú slovenčinu - bernolákovčinu:)
bubble
bernolak antoň

Organizácia školského roka

Organizácia školského roka 2022/2023

Školský rok sa začína 1. septembra 2022. Školské vyučovanie sa začína 5. septembra 2022 (štvrtok).

Školské vyučovanie v prvom polroku školského roka sa končí 31. januára 2023. 

Školské vyučovanie v druhom polroku sa začína 1. februára 2023 a končí sa 30. júna 2023.

Termíny úloh v školskom roku 2021/2022

DOKUMENTY A USMERNENIA PRE ŠKOLSKÝ ROK 2021/2022:

protiepidemiologické opatrenia

úprava času vyučovacej hodiny

usmernenie k hybridnému vyučovaniu

usmernenie k voľnočasovým aktivitám

zásady dištančného vzdelávania