Cookies management by TermsFeed Cookie Consent
bernolak antoň
bubble
bernolak antoň

Organizácia školského roka

Organizácia školského roka 2022/2023

Školský rok sa začína 1. septembra 2022. Školské vyučovanie sa začína 5. septembra 2022 (štvrtok).

Školské vyučovanie v prvom polroku školského roka sa končí 31. januára 2023. 

Školské vyučovanie v druhom polroku sa začína 1. februára 2023 a končí sa 30. júna 2023.

Termíny úloh v školskom roku 2022/2023

DOKUMENTY A USMERNENIA PRE ŠKOLSKÝ ROK 2021/2022:

protiepidemiologické opatrenia

úprava času vyučovacej hodiny

usmernenie k hybridnému vyučovaniu

usmernenie k voľnočasovým aktivitám

zásady dištančného vzdelávania