Cookies management by TermsFeed Cookie Consent
bernolak antoň
bubble
bernolak antoň

Organizácia školského roka

Organizácia školského roka 2023/2024

Školský rok sa začína 1. septembra 2023. Školské vyučovanie sa začína 4. septembra 2023 (pondelok).

Školské vyučovanie v prvom polroku školského roka sa končí 31. januára 2024. 

Školské vyučovanie v druhom polroku sa začína 1. februára 2024 a končí sa 30. júna 2024.

Termíny úloh v školskom roku 2023/2024

DOKUMENTY A USMERNENIA PRE ŠKOLSKÝ ROK 2021/2022:

protiepidemiologické opatrenia

úprava času vyučovacej hodiny

usmernenie k hybridnému vyučovaniu

usmernenie k voľnočasovým aktivitám

zásady dištančného vzdelávania