Cookies management by TermsFeed Cookie Consent
bernolak antoň
bubble
bernolak antoň

Erasmus+ Mat4you

MathExercisesforYou2

Matematika  je  jedným  z  pilierov  technického  a  prírodovedného  vzdelávania.  

Bohužiaľ  sa  to tiež  považuje  za  jednu  z  hlavných  obťažovaní  školstva  v  súčasnosti.  To  by  mohol  byť  tiež dôvod,  prečo  sa  mladí  ľudia  vyhýbajú  štúdiu  disciplín  STEM.  

Atraktívne  a  moderné  online materiály  na  výučbu  a  učenie  matematiky  môžu  zlepšiť  túto  situáciu  a  zvýšiť  záujem  o  túto krásnu  a  užitočnú  disciplínu.

Projekt  MathExercisesforYou2  

má  tri  hlavné  ciele.  

  1. zvýšenie matematických  kompetencií  študentov  stredných  škôl  a  žiakov  posledných  ročníkov základných  škôl.
  2. Naším  zámerom  je  spestriť  výučbu  matematiky  zaujímavými  a  originálnymi interaktívnymi  materiálmi  na  precvičovanie  učiva.  
  3. Posilňovanie  matematických  vedomostí  a zručností  vedie  k  vyššiemu  sebavedomiu  nielen  v  matematike,  ale  aj  v  iných  prírodovedných disciplínach. 

 

Viac informácií