Cookies management by TermsFeed Cookie Consent
bernolak antoň
 • Ahoj. Aktuálne informácie k prijímaciemu konaniu pre školský rok 2022/2023 viac info
bubble
bernolak antoň

Jazyková škola

Jazyková škola pri Gymnáziu Antona Bernoláka v Námestove v šk.roku 2022/2023  ponúka jazykové  vzdelávanie v nasledujúcich kurzoch:

Anglický jazyk

 • Zábavná angličtina (pre žiakov 2. - 4. ročníka ZŠ) - 2 hodiny týždenne
 •  Kurzy pre deti od 10 do 14 rokov :

- Základný kurz – 1., 2.,3.ročník – 3 hodiny týždenne

 • Kurzy pre dospelých (vek min. 15 rokov):

        - Základný kurz – 1., 2.ročník – 3 hodiny týždenne

        - Stredný kurz –3., 4.ročník – 3 hodiny týždenne

        - Vyšší kurz – 5., 6.ročník – 3 hodiny týždenne

 • Konverzácia v anglickom jazyku (od 15 rokov) – 2 hodiny týždenne
 • Príprava na maturitnú skúšku - 3 hodiny týždenne
 • Kurz obchodnej angličtiny - 2 hodiny týždenne

Francúzsky jazyk

 • Konverzácia vo francúzskom jazyku (vek min. 15 rokov) – 2 hodiny týždenne

Nemecký jazyk

 • Zábavná nemčina pre žiakov 2. - 4. ročníka ZŠ - 2 hodiny týždenne
 • Konverzácia v nemeckom jazyku pre žiakov 5.-9.r. ZŠ  - 2 hodiny týždenne
 • Konverzácia v nemeckom jazyku (vek min. 15 rokov) -2 hodiny týždenne 

Bližšie informácie a prihlášky na :

https://www.gabnam.sk/sk/ponuka-kurzov-prihlasky-na-studium 

alebo na  tel. č.  0901742849

Vyplnenú prihlášku zašlite na : gymnosekret@vuczilina.sk    do 31.5.2022


Dôležité upozornenie

Rozhodnutím riaditeľa GAB sa od 4.4.2022 na Jazykovej škole ruší povinnosť predkladať pred vyučovaním Vyhlásenie o bezpríznakovosti.