Cookies management by TermsFeed Cookie Consent
bernolak antoň
bubble
bernolak antoň

Jazyková škola

PLATBY 2. POLROK 2022/2023

Do 31.1.2023 je potrebné uhradiť školné za 2. polrok šk. roka 2022/23. Informácie o výške platby a čísle účtu nájdete v časti  "Platby II. polrok". alebo kliknutím na nasledujúci odkaz (odkaz na platby II polrok) . Uhrádza sa len školné, nie zápisné. V príkaze na platbu prosím uveďte do správy pre prijímateľa meno študenta za ktorého je realizovaná platba. Vyučujúcemu je potrebné odovzdať vytlačenené potvrdenie o uskutočnení platby, taktiež do 31.1.2023.


Aktualizácia platieb za školský rok 2022/2023

Na priloženom odkaze je aktualizácia platieb na školský rok 2022/2023 na základe rozhodnutia riaditeľa školy č.1/2022 zo dňa 6.6.2022.                    Aktualizácia platieb šk. r. 2022/2023


Jazyková škola pri Gymnáziu Antona Bernoláka v Námestove v šk.roku 2022/2023  ponúka jazykové  vzdelávanie v nasledujúcich kurzoch:

Anglický jazyk

  • Zábavná angličtina (pre žiakov 2. - 4. ročníka ZŠ) - 2 hodiny týždenne
  •  Kurzy pre deti od 10 do 14 rokov :

- Základný kurz – 1., 2.,3.ročník – 3 hodiny týždenne

  • Kurzy pre dospelých (vek min. 15 rokov):

        - Základný kurz – 1., 2.ročník – 3 hodiny týždenne

        - Stredný kurz –3., 4.ročník – 3 hodiny týždenne

        - Vyšší kurz – 5., 6.ročník – 3 hodiny týždenne

  • Konverzácia v anglickom jazyku (od 15 rokov) – 2 hodiny týždenne
  • Príprava na maturitnú skúšku - 3 hodiny týždenne
  • Kurz obchodnej angličtiny - 2 hodiny týždenne

Francúzsky jazyk

  • Konverzácia vo francúzskom jazyku (vek min. 15 rokov) – 2 hodiny týždenne

Nemecký jazyk

  • Zábavná nemčina pre žiakov 2. - 4. ročníka ZŠ - 2 hodiny týždenne
  • Konverzácia v nemeckom jazyku pre žiakov 5.-9.r. ZŠ  - 2 hodiny týždenne
  • Konverzácia v nemeckom jazyku (vek min. 15 rokov) -2 hodiny týždenne 

Bližšie informácie a prihlášky na :

https://www.gabnam.sk/sk/ponuka-kurzov-prihlasky-na-studium 

alebo na  tel. č.  0901742849

Vyplnenú prihlášku zašlite na : gymnosekret@vuczilina.sk    do 31.5.2022