bernolak antoň
  • Ahoj. Narodil som sa 3. októbra 1762 v Slanici na Orave a zomrel som 15. januára 1813 v Nových Zámkoch.
  • Chcel som ti len povedať : Ak ma nepoznáš, máš sa po chlebe.
  • Prajem Vám PF 2022 ❤
  • V roku 1787 som sa rozhodol ako prvý uzákoniť spisovnú slovenčinu - bernolákovčinu:)
bubble
bernolak antoň

Jazyková škola

Dôležité upozornenie:

Od 10.1. 2022 sa obnovuje prezenčné vyučovanie pre všetky skupiny v plnom rozsahu podľa platného rozvrhu hodín. Upozorňujeme na povinnosť nosenia rúška a predloženia vyplneného "Vyhlásenia o bezpríznakovosti" podľa nižšie uvedených usmernení. Tlačivo je možné si stiahnuť na odkaze nižšie. Ministerstvo školstva dôrazne odporúča využiť všetky dostupné nástroje na testovanie žiakov, ako napríklad možnosť domáceho Ag samotestovania podľa ŠKOLSKÉHO SEMAFORA (teda dvakrát do týždňa). Pre účely domáceho samotestovania žiak využije samotesty zo svojej kmeňovej školy.

Vzhľadom na formu vyučovania na Jazykovej škole je každý študent  povinný doniesť  vždy na nasledujúcu hodinu vyplnené tlačivo "Vyhlásenie o bezpríznakovosti" (hodiny sú viac ako 3 kalendárne dni po sebe), študenti v detských kurzoch vždy v pondelok, v stredu v prípade, že študent nebol prítomný na vyučovaní v pondelok. V prípade, že je u študenta aktuálne "Oznámenie o výnimke z karantény", tiež je potrebné ho odovzdať.Platba druhý polrok šk.r.2021/2022

 Pripomíname povinnosť uhradiť platbu za druhý polrok šk. roka 2021/2022 do 31.1.2022.

Aktuálne informácie k platbám za druhý polrok šk. r. 2021/2022 sú v časti  "Platby II. polrok". 

Platbu uhradiť na: SK30 8180 0000 0070 0048 3139, do správy pre prijímateľa napísať meno poslucháča.

Potvrdenie o platbe pošlite mailom na adresu vyučujúceho učiteľa podľa skupiny: dusan.malik@gabnam.sk / eva.cervenova@gabnam.sk / maria.ciernikova@gabnam.sk