Cookies management by TermsFeed Cookie Consent
bernolak antoň
 • Ahoj. Narodil som sa 3. októbra 1762 v Slanici na Orave a zomrel som 15. januára 1813 v Nových Zámkoch.
 • V roku 1787 som sa rozhodol ako prvý uzákoniť spisovnú slovenčinu - bernolákovčinu:)
 • Chcel som ti len povedať : Ak ma nepoznáš, máš sa po chlebe.
 • Tento rok oslávim 260. narodeniny:)
bubble
bernolak antoň

Jazyková škola

Upozorňujeme na zmenu učební od 12.9. pre detské skupiny D1/1, D2/2 a D3/1. Aktuálne učebne nájdete v časti "Rozvrh hodín" a i na tomto odkaze:


Na prvú hodinu je potrebné si doniesť správne a kompletne vyplnený zápisný lístok, ktorý nájdete na tomto odkaze:


Aktualizácia platieb za školský rok 2022/2023

Na priloženom odkaze je aktualizácia platieb na školský rok 2022/2023 na základe rozhodnutia riaditeľa školy č.1/2022 zo dňa 6.6.2022.                    Aktualizácia platieb šk. r. 2022/2023


Jazyková škola pri Gymnáziu Antona Bernoláka v Námestove v šk.roku 2022/2023  ponúka jazykové  vzdelávanie v nasledujúcich kurzoch:

Anglický jazyk

 • Zábavná angličtina (pre žiakov 2. - 4. ročníka ZŠ) - 2 hodiny týždenne
 •  Kurzy pre deti od 10 do 14 rokov :

- Základný kurz – 1., 2.,3.ročník – 3 hodiny týždenne

 • Kurzy pre dospelých (vek min. 15 rokov):

        - Základný kurz – 1., 2.ročník – 3 hodiny týždenne

        - Stredný kurz –3., 4.ročník – 3 hodiny týždenne

        - Vyšší kurz – 5., 6.ročník – 3 hodiny týždenne

 • Konverzácia v anglickom jazyku (od 15 rokov) – 2 hodiny týždenne
 • Príprava na maturitnú skúšku - 3 hodiny týždenne
 • Kurz obchodnej angličtiny - 2 hodiny týždenne

Francúzsky jazyk

 • Konverzácia vo francúzskom jazyku (vek min. 15 rokov) – 2 hodiny týždenne

Nemecký jazyk

 • Zábavná nemčina pre žiakov 2. - 4. ročníka ZŠ - 2 hodiny týždenne
 • Konverzácia v nemeckom jazyku pre žiakov 5.-9.r. ZŠ  - 2 hodiny týždenne
 • Konverzácia v nemeckom jazyku (vek min. 15 rokov) -2 hodiny týždenne 

Bližšie informácie a prihlášky na :

https://www.gabnam.sk/sk/ponuka-kurzov-prihlasky-na-studium 

alebo na  tel. č.  0901742849

Vyplnenú prihlášku zašlite na : gymnosekret@vuczilina.sk    do 31.5.2022