Cookies management by TermsFeed Cookie Consent
bernolak antoň
bubble
bernolak antoň

Jazyková škola

Výška poplatkov na školský rok 2024/2025

Na základe VZN ŽSK 71/2023 a Rozhodnutia riaditeľa školy sa v školskom roku 2024/2025  výška poplatkov nemení. Poplatky podľa jednotlivých kurzov nájdete v priloženom dokumente alebo v sekcii Platby za 1.polrok

  Rozhodnutie riaditeľa platby JS 202024-2025.docx


Prihlasovanie sa na štúdium na Jazykovej škole - školský rok 2024/2025

Od 1.februára 2024 sa podávajú prihlášky na Jazykovú školu pre školský rok 2024/2025. Prihlášky pre jednotlivé ročníky nájdete v sekcii Ponuka kurzov/ Prihlášky na štúdium.

V prípade , že minimálne 12 poslucháčov splní podmienky prijatia, otvoríme skupiny aj v Tvrdošíne.


Začiatok vyučovania

Vyučovanie na Jazykovej škole sa začína od stredy 6.septembra podľa zverejneného rozvrhu. 

Upozornenie pre rodičov: V stredu a vo štvrtok bude jedna hodina vo všetkých kurzoch.

Na prvú hodinu je potrebné pripniesť vyplnený Zápisný lístok.Zápisný lístok 2023/2024


Ponuka jazykových kurzov

Dňa 7. septembra 2023 o 15.00 sa budú konať doplňujúce vstupné testy do všetkých kurzov anglického jazyka na našej  Jazykovej škole.

Zároveň ponúkame možnosť pre študentov maturitného ročníka zlepšiť si svoje zručnosti v kurze „Príprava na maturitu – ANJ“.

V prípade záujmu nás kontaktujte na telefónnom čísle 0901 742 849  - Mgr. Dopaterová.


Informácia k učebniciam v detských kurzoch

V detských kurzoch sa používajú podľa jednotlivých ročníkov nasledujúce učebnice:

1. ročník - Incredible 5 - 1, Student´s book a Workbook

Incredible 5 1 Student´s book        Incredible 5 1 workbook

2. ročník - Incredible 5 - 1, Student´s book a Workbook, Incredible 5 - 2, Student´s book a Workbook

Incredible 5 1 Student´s book     Incredible 5 1 workbook     Incredible 5 2 Student´s book    Incredible 5 2 workbook

3. ročník - Incredible 5 - 2, Student´s book a Workbook

Incredible 5 2 Student´s book   Incredible 5 2 Workbook

 


Jazyková škola pri Gymnáziu Antona Bernoláka v Námestove v šk.roku 2023/2024  ponúka jazykové  vzdelávanie v nasledujúcich kurzoch:

Anglický jazyk

  • Zábavná angličtina (pre žiakov 2. - 4. ročníka ZŠ) - 2 hodiny týždenne
  •  Kurzy pre deti od 10 do 14 rokov :

- Základný kurz – 1., 2.,3.ročník – 3 hodiny týždenne

  • Kurzy pre dospelých (vek min. 15 rokov):

        - Základný kurz – 1., 2.ročník – 3 hodiny týždenne

        - Stredný kurz –3., 4.ročník – 3 hodiny týždenne

        - Vyšší kurz – 5., 6.ročník – 3 hodiny týždenne

  • Konverzácia v anglickom jazyku (od 15 rokov) – 2 hodiny týždenne
  • Príprava na maturitnú skúšku - 3 hodiny týždenne
  • Kurz obchodnej angličtiny - 2 hodiny týždenne

Francúzsky jazyk

  • Konverzácia vo francúzskom jazyku (vek min. 15 rokov) – 2 hodiny týždenne

Nemecký jazyk

  • Zábavná nemčina pre žiakov 2. - 4. ročníka ZŠ - 2 hodiny týždenne
  • Konverzácia v nemeckom jazyku pre žiakov 5.-9.r. ZŠ  - 2 hodiny týždenne
  • Konverzácia v nemeckom jazyku (vek min. 15 rokov) -2 hodiny týždenne 

Bližšie informácie a prihlášky na :

https://www.gabnam.sk/sk/ponuka-kurzov-prihlasky-na-studium 

alebo na  tel. č.  0901742849

Vyplnenú prihlášku zašlite na : gymnosekret@vuczilina.sk    do 31.5.2023