Cookies management by TermsFeed Cookie Consent
bernolak antoň
  • Ahoj. Aktuálne informácie k prijímaciemu konaniu pre školský rok 2022/2023 viac info
bubble
bernolak antoň

Projektové vyučovanie

Od roku 2017/2018 sa uskutočňuje na našej škole vyučovanie formou projektového vyučovania.

Ciele projektového vyučovania:

  • spoločne diskutovať, tvoriť, pripravovať
  • spoločne spolupracovať, realizovať
  • spoločne sa „učiť inak"