Cookies management by TermsFeed Cookie Consent
bernolak antoň
bubble
bernolak antoň

Výsledky vstupných testov

Rozdelenie študentov do ročníkov na základe vstupného rozdeľovacieho testu zo dňa 20.6.2023 nájdete kliknutím na link:

Výsledky rozdeľovacieho testu 20.6.2023

V najbližších dňoch dostanú zákonní zástupcovia/študenti mailom rozhodnutie o prijatí na štúdium na Jazykovej škole v šk. roku 2023/2024 spolu s informáciami k platbe za prvý polrok.


Rozdelenie študentov detských kurzov do ročníkov na základe vstupného rozdeľovacieho testu zo dňa 19.6.2023 nájdete kliknutím na link:

Výsledky rozdeľovacieho testu deti 19.6.2023

V najbližších dňoch dostanú zákonní zástupcovia mailom rozhodnutie o prijatí na štúdium na Jazykovej škole v šk. roku 2023/2024 spolu s informáciami k platbe za prvý polrok.