Cookies management by TermsFeed Cookie Consent
bernolak antoň
bubble
bernolak antoň

Debarierizácia väčších stredných škôl

Debarierizácia väčších stredných škôl

Gymnázium Antona Bernoláka v Námestove, prostredníctvom projektu: „Debarierizácia väčších stredných škôl“ zjednodušilo žiakom so zdravotným znevýhodnením prístup k vzdelávaniu. Stali sme sa  prvou školou v Žilinskom kraji, ktorá na tieto účely získala dotáciu z Plánu obnovy. 

Existujúca architektonická „debarierizácia“ je nepostačujúca, resp. zastaralá – nespĺňa požadované parametre a normy v zmysle platnej legislatívy a neumožňuje komplexnú dostupnosť žiakom s obmedzenou mobilitou. Za týmto účelom sme pripravili projekt, ktorý odstránil bariéry v dostupnosti školskej infraštruktúry a umožnil pre žiakov s obmedzenou mobilitou realizovať vzdelávací proces a pobyt v škole bez obmedzení.

Celý projekt, ktorý bol schválený v hodnote 129 178,50 eur, pozostával z troch častí. V prvom kroku existujúci nákladný výťah nahradil osobný výťah pre imobilných študentov a následne bola realizovaná inštalácia šikmej schodiskovej plošiny pri vstupe do školy a stoličkového výťahu na tri schodiskové ramená. Ďalej prebehli úpravy interiéru a vytvorilo sa aj hygienické zázemie pre žiakov a návštevníkov školy s obmedzenou mobilitou. Jednoduchší prístup od parkovacieho miesta naprieč všetkými priestormi školy, bude žiakom so zdravotným znevýhodnením uľahčovať štúdium na škole a zabezpečí neobmedzený pohyb v celom areáli školy.

Debarierizácia väčších stredných škôl