Cookies management by TermsFeed Cookie Consent
bernolak antoň
bubble
bernolak antoň

Projekty školy

 • Projekt Erasmus+ KA229 - HERKULES - info
 • Projekt Erasmus + KA1 - info1 - info 2

Investícia do učiteľov, investícia do buducnosti - stiahnuť 

Záverečná správa

Výstupy a aktivity projektu sú smerované k žiakom a pedagógom matematiky na stredných školách. Žiaci a učitelia majú dnes na internete k dispozícii nepreberné množstvo výučbových videí, riešených a komentovaných príkladov, ukážky praktických úloh, rozhovory s odborníkmi atď. Tieto materiály sú veľmi prínosné pre motiváciu a vysvetlenie základných princípov a teórií. Ak však chceme v matematike postupovať vpred, je potrebné tiež látku precvičovať a upevňovať.

Hlavný cieľ : Vytvorenie inovatívnych postupov

Viac o projekte:

Učíme rovnako a predsa rozdielne

Z tradičnej formy vzdelávania do 21. storočia

 • Z tradičnej školy na modernú - stiahnuť
 • Premena tradičnej školy pokračuje - stiahnuť


 • „Naša – Vaša O(st)rava“ - stiahnuť
 • Loptou ponad hranice - stiahnuť
 • Projekt „ A opäť o skok ďalej“ - stiahnuť
 • Kultúrne mosty bez hraníc - stiahnuť
 • Modernizácia vzdelávacieho procesu na stredných školách
 • Literárne posedenia - stiahnuť
 • Elektronizácia jedálne - stiahnuť