Cookies management by TermsFeed Cookie Consent
bernolak antoň
bubble
bernolak antoň

Zamestnanci školy

VEDENIE ŠKOLY

č titul meno   telefón e-mail
1. Mgr. Kuľha Peter riaditeľ školy 0901 742 848 peter.kulha@gabnam.sk
2. Mgr. Glomba František zástupca riaditeľa školy 0901 742 851 frantisek.glomba@gabnam.sk
3. PaedDr. Kitaš Tibor zástupca riaditeľa školy 0901 742 850 tibor.kitas@gabnam.sk
3. Mgr. Dopaterová Zuzana zástupca riaditeľa školy 0901 742 849 zuzana.dopaterova@gabnam.sk

 

 


VYUČUJÚCI

č. titul meno aprobácia e-mail
1. RNDr. Boháčová Oľga MAT-FYZ olga.bohacova@gabnam.sk
2. Mgr. Borovka Anton TSV-BV anton.borovka@gabnam.sk
3. Mgr. Branická Iveta ANJ iveta.branicka@gabnam.sk
4. PaedDr. Březíková Janka MAT-BIO janka.brezikova@gabnam.sk
5. Mgr. Danko Pavol GEO-EKO-INF pavol.danko@gabnam.sk
6. Mgr. Dopaterová Zuzana ANJ-RUJ zuzana.dopaterova@gabnam.sk
7. Mgr. Doroš Ivan, PhD. TSV-GEO ivan.doros@gabnam.sk
8. Mgr. Dorošová Soňa ANJ-TSV sona.dorosova@gabnam.sk
9. Mgr. Dragoš Bystrík, PhD. NBV-OBN bystrik.dragos@gabnam.sk
10. Mgr. Dzurek Boris TSV-BIO  boris.dzurek@gabnam.sk
11. PaedDr. Fáberová Miroslava RUJ-GEO miroslava.faberova@gabnam.sk
12. Mgr. Floreková Ľubica RUJ-OBN-ETV lubica.florekova@gabnam.sk
13. Mgr. Fojtík Vladimír TSV vladimir.fojtik@gabnam.sk
14. Mgr. Glomba František DEJ-NOS frantisek.glomba@gabnam.sk
15. Mgr. Greňová Mária SJL-FRJ maria.grenova@gabnam.sk
16. Mgr. Habovštiaková Eva SJL-DEJ eva.habovstiakova@gabnam.sk
17. Mgr. Hajdučíková Oľga NEJ-BIO olga.hajducikova@gabnam.sk
18. Mgr. Holmíková Lívia BIO-CHE livia.holmikova@gabnam.sk
19. Mgr. Jackulíková Svetlana ANJ-RUJ svetlana.jackulikova@gabnam.sk
20. Mgr. Janček Juraj psychológ juraj.jancek@gabnam.sk
21. Mgr. Janíková Lucia BIO-CHE lucia.janikova@gabnam.sk
22. Mgr. Juriťáková Gabriela MAT-GEO gabriela.juritakova@gabnam.sk
23. Mgr. Kaprálik Dušan MAT-TSV dusan.kapralik@gabnam.sk
24. M.A. Kekeláková Beáta NEJ beata.kekelakova@gabnam.sk
25. PaedDr. Kitaš Tibor SJL-NBV tibor.kitas@gabnam.sk
26. Mgr. Kitašová Natália SJL-VYV natalia.kitasova@gabnam.sk
27. Mgr. Kolčáková Michaela ANJ-RUJ michaela.kolcakova@gabnam.sk
28. Mgr. Kozák Stanislav MAT-FYZ stanislav.kozak@gabnam.sk
29. PaedDr. Kozoň Ján, PhD. ANJ jan.kozon@gabnam.sk
30. Mgr. Kruželová Michaela NEJ-HUV michaela.kruzelova@gabnam.sk
31. Mgr. Kuľha Peter SJL-DEJ peter.kulha@gabnam.sk
32. Mgr. Kuľhová Jana SJL-DEJ jana.kulhova@gabnam.sk
33. Mgr. Kvak Anton DEJ-FRJ anton.kvak@gabnam.sk
34. PhDr. Luptáková  Katarína SJL-NEJ katarina.luptakova@gabnam.sk
35. Mgr. Mačor Viktor ANJ viktor.macor@gabnam.sk
36. Mgr. Malík Adrián MAT-TSV adrian.malik@gabnam.sk
37. PaedDr.  Martvoňová Marcela, PhD. SJL-NBV marcela.martvonova@gabnam.sk
38. Mgr. Maruniaková  Natália SJL-DEJ natalia.maruniakova@gabnam.sk
39. RNDr. Melišík Marián BIO-CHE marian.melisik@gabnam.sk
40. RNDr. Michaľáková Gabriela MAT-BIO gabriela.michalakova@gabnam.sk
41. PaedDr.  Mokošák Slavomír MAT-TSV-INF slavomir.mokosak@gabnam.sk
42. Mgr. Namislovská Katarína NEJ-HUV katarina.namislovska@gabnam.sk
43. Mgr. Pajunková Anna ANJ anna.pajunkova@gabnam.sk
44. PaedDr.  Paneková Mária RUJ-GEO-EST maria.panekova@gabnam.sk
45. Mgr. Plutinská Jana ANJ jana.plutinska@gabnam.sk
46. Mgr. Rentková Iveta ANJ-MAT iveta.rentkova@gabnam.sk
47. Mgr. Ručková Jana, PhD. ANJ-OBN jana.ruckova@gabnam.sk
48. Mgr. Rusinko Miroslav TEV-BV miroslav.rusinko@gabnam.sk
49. Mgr.  Sanigová Miroslava DEJ-OBN miroslava.sanigova@gabnam.sk
50. Mgr. Skočíková Martina OBN-DEJ martina.skocikova@gabnam.sk
51. Mgr. Smolárová Danica MAT-FYZ danica.smolarova@gabnam.sk
52. Mgr. Stopiaková Mária FYZ-CHE maria.stopiakova@gabnam.sk
53. PaedDr. Ščigulinská Alena NEJ-DEJ alena.scigulinska@gabnam.sk
54. PaedDr.  Špitáľová Martina ANJ-MAT martina.spitalova@gabnam.sk
55. RNDr. Štipta Lukáš CHE-EKO-INF lukas.stipta@gabnam.sk
56. Mgr. Švába Rastislav MAT-INF rastislav.svaba@gabnam.sk
57. Mgr. Tomaštíková Ľubomíra SJL-ANJ lubomira.tomastikova@gabnam.sk
58. RNDr. Tomovčíková Radoslava BIO-CHE radoslava.tomovcikova@gabnam.sk
59. Mgr. Trnčáková Iveta ANJ iveta.trncakova@gabnam.sk
60. Mgr. Uhliariková Marta NBV marta.uhliarikova@gabnam.sk
61. Mgr. Vajdečková Zuzana MAT-CHE zuzana.vajdeckova@gabnam.sk
62. Ing. Vojtas Jozef INF jozef.vojtas@gabnam.sk
63. Ing. Vonšáková Natália BIO-CHE natalia.vonsakova@gabnam.sk
64. Mgr. Wiliams Marcela NEJ marcela.williams@gabnam.sk
65. Mgr. Zanovitová Daniela MAT-FYZ-GEO daniela.zanovitova@gabnam.sk

VYUČUJÚCI JAZYKOVEJ ŠKOLY

č. titul meno zaradenie telefón e-mail
1. Mgr. Červeňová Eva učiteľ ŠJŠ   eva.cervenova@gabnam.sk
2. Mgr. Malík Dušan učiteľ ŠJŠ   dusan.malik@gabnam.sk

NEPEDAGOGICKÍ ZAMESTNANCI

SEKRETARIÁT

č. titul meno zaradenie telefón e-mail
1. Bc. Gállová Mária sekretariát 0901 742 853 maria.gallova@gabnam.sk
2. Mgr. Madleňáková Zuzana sekretariát 0901 742 852 zuzana.madlenakova@gabnam.sk

ÚČTOVNÍČKY

č. titul meno zaradenie telefón e-mail
1.   Ptačinová Darina účtovníčka 0901 742 855 darina.ptacinova@gabnam.sk
2. Mgr. Volčeková Katarína účtovníčka 0901 742 856 katarina.volcekova@gabnam.sk

ŠKOLSKÁ KNIŽNICA

č. titul meno zaradenie telefón e-mail
1. Mgr. Rončáková Silvia knižnica   silvia.roncakova@gabnam.sk

VRÁTNICA ŠKOLY

č. titul meno zaradenie telefón e-mail
1.   Cisáriková Jana vrátnica 0901 742 854  

ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ

č. meno zaradenie telefón e-mail
1. Dohňanská Eva vedúca jedálne 0901 742 857 eva.dohnanska@gabnam.sk
2. Gracíková Janka kuchárka    
3. Iskierková Zlata pomocná kuchárka    
4. Laštíková Anna pomocná kuchárka    
5. Vonšáková Jana pomocná kuchárka    
6. Zboňáková Gabriela kuchárka    

ŠKOLNÍCI, UPRATOVAČKY

č. meno zaradenie telefón
1. Glonek Marek školník 0901 742 858
2. Kubaš Peter školník, vrátnica
3. Cagalová Anna upratovačka
4. Kubiznová Miriam upratovačka
5. Latusová Mária upratovačka
6. Mlinarčíková Helena upratovačka
7. Parišková Marcela upratovačka
8. Večerková Emília upratovačka
9. Verníčková Monika upratovačka