Cookies management by TermsFeed Cookie Consent
bernolak antoň
bubble
bernolak antoň

Zamestnanci školy

VEDENIE ŠKOLY

č titul meno   telefón e-mail
1. Mgr. Kuľha Peter riaditeľ školy 0901 742 848 peter.kulha@gabnam.sk
2. Mgr. Glomba František zástupca riaditeľa školy 0901 742 851 frantisek.glomba@gabnam.sk
3. PaedDr. Kitaš Tibor zástupca riaditeľa školy 0901 742 850 tibor.kitas@gabnam.sk

VYUČUJÚCI

č. titul meno aprobácia e-mail
1. RNDr. Boháčová Oľga MAT-FYZ olga.bohacova@gabnam.sk
2. Mgr. Borovka Anton TSV-BV anton.borovka@gabnam.sk
3. Mgr. Branická Iveta ANJ iveta.branicka@gabnam.sk
4. Mgr. Briliaková Michaela ANJ-RUJ michaela.briliakova@gabnam.sk
5. PaedDr. Březíková Janka MAT-BIO janka.brezikova@gabnam.sk
6. Mgr. Danko Pavol GEO-EKO-INF pavol.danko@gabnam.sk
7. Mgr. Doroš Ivan, PhD. TSV-GEO ivan.doros@gabnam.sk
8. Mgr. Dorošová Soňa ANJ-TSV sona.dorosova@gabnam.sk
9. Mgr. Dragoš Bystrík, PhD. NBV-OBN bystrik.dragos@gabnam.sk
10. Mgr. Dzurek Boris TSV-BIO  boris.dzurek@gabnam.sk
11. Mgr. Farská Júlia BIO-CHE julia.farska@gabnam.sk
12. PaedDr. Fáberová Miroslava RUJ-GEO miroslava.faberova@gabnam.sk
13. Mgr. Floreková Ľubica RUJ-OBN-ETV lubica.florekova@gabnam.sk
14. Mgr. Fojtík Vladimír TSV vladimir.fojtik@gabnam.sk
15. Mgr. Glomba František DEJ-NOS frantisek.glomba@gabnam.sk
16. Mgr. Greňová Mária SJL-FRJ maria.grenova@gabnam.sk
17. Mgr. Habovštiaková Eva SJL-DEJ eva.habovstiakova@gabnam.sk
18. Mgr. Hajdučíková Oľga NEJ-BIO olga.hajducikova@gabnam.sk
19. Mgr. Chnupová Pajunková Anna ANJ anna.pajunkova@gabnam.sk
20. Mgr. Jackulíková Svetlana ANJ-RUJ svetlana.jackulikova@gabnam.sk
21. Mgr. Janček Juraj psychológ juraj.jancek@gabnam.sk
22. Mgr. Janíková Lucia BIO-CHE lucia.janikova@gabnam.sk
23. Mgr. Juriťáková Gabriela MAT-GEO gabriela.juritakova@gabnam.sk
24. Mgr. Kaprálik Dušan MAT-TSV dusan.kapralik@gabnam.sk
25. M.A. Kekeláková Beáta NEJ beata.kekelakova@gabnam.sk
26. PaedDr. Kitaš Tibor SJL-NBV tibor.kitas@gabnam.sk
27. Mgr. Kitašová Natália SJL-VYV natalia.kitasova@gabnam.sk
28. Mgr. Kozák Stanislav MAT-FYZ stanislav.kozak@gabnam.sk
29. PaedDr. Kozoň Ján, PhD. ANJ jan.kozon@gabnam.sk
30. Mgr. Kruželová Michaela NEJ-HUV michaela.kruzelova@gabnam.sk
31. Mgr. Kuľha Peter SJL-DEJ peter.kulha@gabnam.sk
32. Mgr. Kuľhová Jana SJL-DEJ jana.kulhova@gabnam.sk
33. Mgr. Kvak Anton DEJ-FRJ anton.kvak@gabnam.sk
34. PhDr. Luptáková  Katarína SJL-NEJ katarina.luptakova@gabnam.sk
35. Mgr. Mačor Viktor ANJ viktor.macor@gabnam.sk
36. Mgr. Malík Adrián MAT-TSV adrian.malik@gabnam.sk
37. PaedDr.  Martvoňová Marcela, PhD. SJL-NBV marcela.martvonova@gabnam.sk
38. Mgr. Maruniaková  Natália SJL-DEJ natalia.maruniakova@gabnam.sk
39. RNDr. Melišík Marián BIO-CHE marian.melisik@gabnam.sk
40. RNDr. Michaľáková Gabriela MAT-BIO gabriela.michalakova@gabnam.sk
41. PaedDr.  Mokošák Slavomír MAT-TSV-INF slavomir.mokosak@gabnam.sk
42. Mgr. Namislovská Katarína NEJ-HUV katarina.namislovska@gabnam.sk
43. PaedDr.  Paneková Mária RUJ-GEO-EST maria.panekova@gabnam.sk
44. Mgr. Plutinská Jana ANJ jana.plutinska@gabnam.sk
45. Mgr. Rentková Iveta ANJ-MAT iveta.rentkova@gabnam.sk
46. Mgr. Ručková Jana, PhD. ANJ-OBN jana.ruckova@gabnam.sk
47. Mgr. Rusinko Miroslav TEV-BV miroslav.rusinko@gabnam.sk
48. Mgr.  Sanigová Miroslava DEJ-OBN miroslava.sanigova@gabnam.sk
49. Mgr. Skočíková Martina OBN-DEJ martina.skocikova@gabnam.sk
50. Mgr. Smolárová Danica MAT-FYZ danica.smolarova@gabnam.sk
51. Mgr. Stopiaková Mária FYZ-CHE maria.stopiakova@gabnam.sk
52. PaedDr. Ščigulinská Alena NEJ-DEJ alena.scigulinska@gabnam.sk
53. PaedDr.  Špitáľová Martina ANJ-MAT martina.spitalova@gabnam.sk
54. RNDr. Štipta Lukáš CHE-EKO-INF lukas.stipta@gabnam.sk
55. Mgr. Švába Rastislav MAT-INF rastislav.svaba@gabnam.sk
56. Mgr. Tomaštíková Ľubomíra SJL-ANJ lubomira.tomastikova@gabnam.sk
57. RNDr. Tomovčíková Radoslava BIO-CHE radoslava.tomovcikova@gabnam.sk
58. Mgr. Trnčáková Iveta ANJ iveta.trncakova@gabnam.sk
59. Mgr. Uhliariková Marta NBV marta.uhliarikova@gabnam.sk
60. Mgr. Vajdečková Zuzana MAT-CHE zuzana.vajdeckova@gabnam.sk
61. Ing. Vojtas Jozef INF jozef.vojtas@gabnam.sk
62. Mgr. Wiliams Marcela NEJ marcela.williams@gabnam.sk
63. Mgr. Zanovitová Daniela MAT-FYZ-GEO daniela.zanovitova@gabnam.sk

VYUČUJÚCI JAZYKOVEJ ŠKOLY

č. titul meno zaradenie telefón e-mail
1. Mgr. Červeňová Eva     eva.cervenova@gabnam.sk
2. Mgr. Malík Dušan predseda PK ŠJŠ 0901 742 849 dusan.malik@gabnam.sk

NEPEDAGOGICKÍ ZAMESTNANCI

SEKRETARIÁT

č. titul meno zaradenie telefón e-mail
1. Bc. Gállová Mária sekretariát 0901 742 853 maria.gallova@gabnam.sk
2. Mgr. Madleňáková Zuzana sekretariát 0901 742 852 zuzana.madlenakova@gabnam.sk

ÚČTOVNÍČKY

č. titul meno zaradenie telefón e-mail
1.   Ptačinová Darina účtovníčka 0901 742 855 darina.ptacinova@gabnam.sk
2. Mgr. Volčeková Katarína účtovníčka 0901 742 856 katarina.volcekova@gabnam.sk

VRÁTNICA ŠKOLY

č. meno zaradenie telefón
1. Cisáriková Jana vrátnica 0901 742 854

ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ

č. meno zaradenie telefón e-mail
1. Dohňanská Eva vedúca jedálne 0901 742 857 eva.dohnanska@gabnam.sk
2. Gracíková Janka kuchárka    
3. Iskierková Zlata pomocná kuchárka    
4. Kudjaková Mária pomocná kuchárka    
5. Laštíková Anna pomocná kuchárka    
6. Zboňáková Gabriela kuchárka    

ŠKOLNÍCI, UPRATOVAČKY

č. meno zaradenie telefón
1. Glonek Marek školník 0901 742 858
2. Kubaš Peter školník, vrátnica
3. Cagalová Anna upratovačka
4. Latusová Mária upratovačka
5. Kubiznová Miriam upratovačka
6. Mlinarčíková Helena upratovačka
7. Parišková Marcela upratovačka
8. Večerková Emília upratovačka
9. Verníčková Monika upratovačka