bernolak antoň
  • Ahoj. Narodil som sa 3. októbra 1762 v Slanici na Orave a zomrel som 15. januára 1813 v Nových Zámkoch.
  • Chcel som ti len povedať : Ak ma nepoznáš, máš sa po chlebe.
  • Prajem Vám PF 2022 ❤
  • V roku 1787 som sa rozhodol ako prvý uzákoniť spisovnú slovenčinu - bernolákovčinu:)
bubble
bernolak antoň

Platby II. polrok

Za DRUHÝ polrok štúdia v školskom roku 2021/ 2022 je potrebné uhradiť:

Anglický jazyk:

Detské kurzy od 10 do 14 rokov:
Žiaci a študenti: 60 Eur

Zábavná angličtina:
Žiaci: 45 Eur

Kurzy pre dospelých (od 15.rokov):
Žiaci a študenti: 60 Eur
Ostatní poslucháči: 110 Eur

Konverzácia v ANJ:
Žiaci a študenti: 45 Eur
Ostatní poslucháči: 90 Eur

Príprava na maturitnú skúšku:
Študenti: 60 Eur

Kurz obchodnej angličtiny:
Žiaci a študenti: 45 Eur
Ostatní poslucháči: 90 Eur


Nemecký jazyk:

Zábavná nemčina pre žiakov 2. - 4. ročníka ZŠ:
Žiaci: 45 Eur

Konverzácia v nemeckom jazyku pre žiakov 5.-9.r. ZŠ:
Žiaci: 45 Eur

Konverzácia v nemeckom jazyku (od 15 rokov):
Žiaci a študenti: 45 Eur
Ostatní poslucháči: 90 Eur


Francúzsky jazyk:

Konverzácia vo francúzskom jazyku (od 15 rokov):
Žiaci a študenti: 45 Eur
Ostatní poslucháči: 90 Eur


Platbu uhradiť na: SK30 8180 0000 0070 0048 3139, do správy pre prijímateľa napísať meno poslucháča

Škola si vyhradzuje právo v prebiehajúcom školskom roku 2021/2022 zmeniť poplatok za druhý polrok pokiaľ dôjde k zmene legislatívy a k zmene VZN č.50/2018 ŽSK.