Cookies management by TermsFeed Cookie Consent
bernolak antoň
bubble
bernolak antoň

Prijímanie na štúdium

Prihlasovanie na štúdium

Záujemca o štúdium na Jazykovej škole v Námestove si podáva prihlášku na štúdium v nasledovných ponúkaných kurzoch na základe svojich už dosiahnutých jazykových znalostí / veku:

DETSKÉ KURZY:

 • Zábavná angličtina (2.- 4. ročník ZŠ)
 • Zábavná nemčina (2.-4. ročník ZŠ)
 • Konverzácia v nemeckom jazyku pre žiakov 5.-9.r. ZŠ
 • Detské kurzy 1. - 3. ročník jazykovej školy ( od 5. ročníka ZŠ )

KURZY PRE DOSPELÝCH ( vek od 15 rokov):

 • 1. - 6. ročník jazykovej školy
 • Príprava na maturitnú skúšku v ANJ
 • Konverzácia v ANJ
 • Konverzácia vo FrJ
 • Konverzácia v NeJ
 • Kurz obchodnej angličtiny

Prihlášku je možné podať od 1. februára do 31. mája. Prihláška sa podáva písomne, poštou, mailom na adresu sekretariátu školy.


Upozorňujeme záujemcov o štúdium, že pokiaľ už nejaké znalosti z jazyka majú, aby si nepodávali prihlášku do prvého ročníka. Prvý ročník je určený študentom, ktorí nemajú žiadne znalosti v jazyku. V prvom ročníku sa začína úplne základnými jazykovými štruktúrami. „ Falošní začiatočníci“ odoberajú chuť do štúdia skutočným začiatočníkom, nudia sa na hodinách pretože preberané učivo ovládajú a pod.

Ak teda záujemca o štúdium už nejaké znalosti má, podáva si prihlášku do vyšších ročníkov Jazykovej školy v Námestove. 


Postup pri záujme o štúdium:

Situácia č.1: Nemám žiadne znalosti v jazyku

 • stiahnem si prihlášku do 1. ročníka ( rozlišujem detské kurzy a kurzy pre dospelých), vyplním a zašlem na sekretariát školy (poštou, nie emailom)
 • dostanem rozhodnutie o prijatí do 1. ročníka
 • zaplatím zápisné a školné a v určenom čase sa dostavím na zápis 
 • koncom augusta sledujem www, kde nájdem rozvrh hodín a zaradenie do príslušného kurzu
 • 1. septembrový týždeň začínam štúdium

Situácia č. 2: Mám "nejakú" znalosť v jazyku

 • stiahnem si prihlášku do vyšších ročníkov ( rozlišujem detské kurzy a kurzy pre dospelých), vyplním a zašlem na sekretariát školy (poštou, nie emailom)
 • dostanem pozvánku na zaraďovací test
 • dostavím sa na zaraďovací test a na základe výsledkov testu som zaradený do ročníka (každý uchádzač o štúdium je prijatý na štúdium)
 • dostanem rozhodnutie o prijatí do konkrétneho ročníka jazykovej školy
 • zaplatím zápisné a školné a v určenom čase sa dostavím na zápis
 • koncom augusta sledujem www, kde nájdem rozvrh hodín a zaradenie do príslušného kurzu
 • 1. septembrový týždeň začínam štúdium

Prihlášky sa podávajú do konca mája každého kalendárneho roka. Sú k dispozícii na stránke školy. Záujemcovia o štúdium si môžu podať aj viac ako jednu prihlášku.

Konverzačné kurzy, Kurz obchodnej angličtiny, Príprava na maturitu,  kurz Zábavná angličtina (2. - 4. ročník ZŠ)– do týchto kurzov sa testy nekonajú, záujemcovia sú prijatí na základe prihlášok.
Podmienkou zriadenia kurzu je 12 záujemcov o štúdium. Ak počet poslucháčov na konci školského roka klesne pod 10, kurz sa zruší. Poslucháči sa podľa možnosti zaradia do paralelného kurzu.