Cookies management by TermsFeed Cookie Consent
bernolak antoň
bubble
bernolak antoň

Platby I.polrok

Za prvý polrok štúdia v školskom roku 2023 / 2024 je potrebné uhradiť:

Anglický jazyk:

Detské kurzy od 10 do 14 rokov:
Žiaci a študenti: 130 Euro (30 Euro zápisné + 100 Euro školné)

Zábavná angličtina:
Žiaci: 110 Euro (30 Euro zápisné + 80 Euro školné)

Kurzy pre dospelých a študentov (od 15 rokov):
Žiaci a študenti: 130 Euro (30 Euro zápisné + 100 Euro školné)
Ostatní poslucháči: 230 Euro (30 Euro zápisné + 200 Euro školné)

Konverzácia v ANJ (od 15 rokov):
Žiaci a študenti: 110 Euro (30 Euro zápisné + 80 Euro školné)
Ostatní poslucháči: 130 Euro (30 Euro zápisné + 100 Euro školné)

Príprava na maturitnú skúšku:
Študenti: 130 Euro (30 Euro zápisné + 100 Euro školné)

Kurz obchodnej angličtiny
Žiaci a študenti: 110 Euro (30 Euro zápisné + 80 Euro školné)
Ostatní poslucháči: 130 Euro (30 Euro zápisné + 100 Euro školné)


Suma ktorú treba uhradiť zahŕňa za 1. polrok zápisné a školné. Je potrebné je uhradiť do 30.6.2023. Poplatok zápisné sa nevracia pri nenastúpení na štúdium, poplatok školné sa vracia pri nenastúpení na štúdium v jazykovej školev plnej výške na základe žiadosti o vrátenie platby do 30.9.2023.

Platbu uhradiť na: SK30 8180 0000 0070 0048 3139, do správy pre prijímateľa napísať meno poslucháča.