Cookies management by TermsFeed Cookie Consent
bernolak antoň
  • Ahoj. Aktuálne informácie k prijímaciemu konaniu pre školský rok 2022/2023 viac info
bubble
bernolak antoň

Rozdelenie do skupín

Ak ste sa v zoznamoch jednotlivých skupín nenašli, resp. nenašli ste Vašu dcéru, syna, nesplnili ste požiadavky pre zaradenie do skupiny (nezaplatili ste, nezapísali ste sa). V prípade, že ste zaplatili a kurz sa neotvoril (nie je uvedený v priložených zoznamoch), platba Vám bude vrátená, o čom budete informovaný mailom.

Rozdelenie do skupín:

detské kurzy, zábavná angličtina

študenti/dospelí, konverzácia ANJ