Cookies management by TermsFeed Cookie Consent
bernolak antoň
  • Ahoj. Aktuálne informácie k prijímaciemu konaniu pre školský rok 2022/2023 viac info
bubble
bernolak antoň
pridané: 20.03.2022
oznam

Darujte nám 2%

Milí rodičia, priatelia našej školy, darujte nám 2%.   

Viac informácií: https://www.gabnam.sk/sk/2-dane