Cookies management by TermsFeed Cookie Consent
bernolak antoň
bubble
bernolak antoň

Výsledky prijímacieho konania

Informácie

Priíjímacie konanie pre školský rok 2024/2025 

VÝSLEDKY PRIJÍMACIEHO KONANIA - PRE ŠKOLSKÝ ROK 2024/2025 - ŠTVORROČNÉ ŠTÚDIUM 

VÝSLEDKY PRIJÍMACIEHO KONANIA - PRE ŠKOLSKÝ ROK 2024/2025 - OSEMROČNÉ ŠTÚDIUM 

Zápis prijatých uchádzačov sa uskutoční dňa 22.05.2024. O presnom čase zápisu Vás budeme informovať prostreníctvom edupage.

Na zápis príde len zákonný zástupca žiaka. Zároveň Vás prosíme, aby ste na zápis priniesli vyplnené nasledujúce tlačivá:

dotazník o jazykoch

tlačivo - evidenčný list žiaka

tlačivo GDPR

Zákonný zástupca žiaka, ktorý nastupuje na našu školu je povinný odoslať prostredníctvom aplikácie edupage potvrdenie o nastúpení / nenastúpení. Ďakujeme a tešíme sa na Vás.

potvrdenie o nastúpení / nenastúpení

Milí budúci prváci,
ponúkame vám príležitosť:
- zopakovať si to, čo ste sa naučili na základnej škole,
- rozšíriť si vedomosti, ktoré už máte,
- zdokonaliť sa v konverzácii v anglickom jazyku.
Stačí sa prihlásiť na našu Jazykovú školu a prísť v júni na zaraďovacie testy. Ponúkame klasické 3-hodinové kurzy alebo 2-hodinové konverzácie v jazyku. Využite to, že ste v škole a už nemusíte nikam dochádzať.
Bližšie informácie nájdete na www.gabnam.sk v sekcii Jazyková škola alebo na tel.čísle 0901 742 849.

Prihlášky na štúdium na ŠJŠ:

1.ročník

2.-6.ročník

Konverzácia v anglickom jazyku