bernolak antoň
  • Ahoj. V roku 1787 som sa rozhodol ako prvý uzákoniť spisovnú slovenčinu - bernolákovčinu:)
  • Narodil som sa 3. októbra 1762 v Slanici na Orave a zomrel som 15. januára 1813 v Nových Zámkoch.
  • Prajem Vám PF 2022 ❤
  • Chcel som ti len povedať : Ak ma nepoznáš, máš sa po chlebe.
bubble
bernolak antoň
pridané: 31.08.2021
oznam

Oznam vedúcej školskej jedálne

Poplatok za stravu

CENA: obed = 1,33 €

Poplatok za stravu sa platí mesiac dopredu – najneskôr do 25.dňa v mesiaci!!!

  • pri každej platbe je nutné uvádzať variabilný symbol, ktorý vygeneruje vedúca školskej jedálne pri zápise žiaka na stravovanie v školskej jedálni
  • predpis platby na mesiac = 26,60 €
  • v septembri je potrebné zaplatiť dve platby (za september a za október) = SPOLU 53,20 €.
  • poslednú platbu uskutočniť v mesiaci máj (za mesiac jún)
  • študenti končiaceho ročníka uskutočňujú poslednú platbu v mesiaci apríl (na mesiac máj)

Preplatky za stravné sa vyplácajú na účet 1x ročne (v júli). Ak nastane zmena účtu stravníka, v mesiaci máj je potrebné zaslať nový IBAN vedúcej jedálne.

Výdaj obedov je uskutočňovaný podľa harmonogramu obedov, v ktorom sa prihliada na rozvrh jednotlivých tried.

Eva Dohňanská,
vedúca školskej jedálne
eva.dohnanska@gabnam.sk
0901/742857