Cookies management by TermsFeed Cookie Consent
bernolak antoň
  • Ahoj. Chcel som ti len povedať : Ak ma nepoznáš, máš sa po chlebe.
  • Tento rok oslávim 260. narodeniny:)
  • V roku 1787 som sa rozhodol ako prvý uzákoniť spisovnú slovenčinu - bernolákovčinu:)
  • Narodil som sa 3. októbra 1762 v Slanici na Orave a zomrel som 15. januára 1813 v Nových Zámkoch.
bubble
bernolak antoň
pridané: 02.09.2022
oznam

Slávnostné otvorenie školského roka 2022/23

...vidíme sa v pondelok 5.9.2022

Milí žiaci, vážení rodičia!

Otvorenie nového školského roka 2022/2023 bude v pondelok 5.septembra 2022 o 9:15 hod. v jednotlivých kmeňových triedach.

Harmonogram otvorenia školského roka pre triedy 2.-4.ročníka + triedy sexta - oktáva:

9,15 - stretnutie žiakov v kmeňových triedach

9,30 - Slávnostné otvorenie školského roka za prítomnosti podpredsedu ŽSK p.Igora Janckulíka v AULE školy. Po otvorení pokračujú triednické hodiny s triednym učiteľom.

Harmonogram otvorenia školského roka pre triedy 1.ročníka + trieda príma (noví žiaci):

9,15 - stretnutie žiakov v kmeňových triedach (prvá triednická hodina) Rodičia žiakov z triedy príma A (osemročné štúdium) budú mať v pondelok zároveň stretnutie s triednym učiteľom (ZRPŠ).

10,00 - Slávnostné otvorenie školského roka v AULE školy. 

V školskom roku 2022/2023 nahradil "Školský semafor" dokument "Zelená otvoreným školám", ktorého cieľom je udržať bezpečné prostredie v školách a školských zariadeniach po dobu trvania pandémie ochorenia COVID-19 a mimoriadnej situácie. Celé znenie dokumentu TU

Každý žiak pri príchode do školy je povinný odovzdať písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti. Noví žiaci toto vyhlásenie prinesú osobne a odovzdajú ho svojmu triednemu učiteľovi v pondelok 5.9.2022. Tlačivo TU. Ostatní žiaci sú povinní tlačivo o bezpríznakovosti odoslať prostredníctvom EdP najneskôr v pondelok.

Stravovanie v školskej jedálni pre žiakov začína od 6.9.2022. Strava sa v septembri platí dva mesiace vopred (na september a október). Ďalšie platby musia byť uhradené vždy najneskôr do 25.-teho dňa v mesiaci. Úhrada po 25.-tom nebude spracovaná pre stravovanie v nasledujúcom mesiaci. Odhlásiť sa z obedu je možné len deň vopred do 14:00 a to prostredníctvom EdP. Noví stravníci budú o stravovaní informovaní 5.9.2022 prostredníctvom triednych učiteľov.

Prajeme vám príjemný zvyšok prázdnin a tešíme sa na Vás.