Cookies management by TermsFeed Cookie Consent
bernolak antoň
  • Ahoj. Aktuálne informácie k prijímaciemu konaniu pre školský rok 2022/2023 viac info
bubble
bernolak antoň
pridané: 18.12.2021
novinka

Stužková slávnosť 2021

26. októbra 2021 sa uskutočnila netradičná stužková slávnosť v aule školy. Našim budúcim maturantom prajeme veľa šťastia pri symbolickom vstupe do dospelosti:)