bernolak antoň
  • Ahoj. Chcel som ti len povedať : Ak ma nepoznáš, máš sa po chlebe.
  • V roku 1787 som sa rozhodol ako prvý uzákoniť spisovnú slovenčinu - bernolákovčinu:)
  • Prajem Vám PF 2022 ❤
  • Narodil som sa 3. októbra 1762 v Slanici na Orave a zomrel som 15. januára 1813 v Nových Zámkoch.
bubble
bernolak antoň
pridané: 18.12.2021
novinka

Výstava pod záštitou MŠVVaŠ SR

Od novembra máme na škole inštalovanú výstavu na tému podvody a lži na internete: "Pravda alebo hoax?" Súčasťou výstavy sú aj QR kódy, prostredníctvom ktorých sa žiaci našej školy môžu dozvedieť viac informácií o citlivých a aktuálnych témach spojených s problematikou ochorenia COVID-19.