Cookies management by TermsFeed Cookie Consent
bernolak antoň
bubble
bernolak antoň
pridané: 18.12.2021
novinka

Výstava pod záštitou MŠVVaŠ SR

Od novembra máme na škole inštalovanú výstavu na tému podvody a lži na internete: "Pravda alebo hoax?" Súčasťou výstavy sú aj QR kódy, prostredníctvom ktorých sa žiaci našej školy môžu dozvedieť viac informácií o citlivých a aktuálnych témach spojených s problematikou ochorenia COVID-19.